^ Back to Top

Hotarare nr.  45 din 30.06.2021 revocare drept folosinta lot teren Van de Kolk

Hotarare nr.  44 din 30.06.2021 revocare drept folosinta lot teren Dzitac Ramona

Hotarare nr.  43 din 30.06.2021 aprobare taxe si impozite locale 2022

Hotarare nr.  42 din 30.06.2021 amenajare rampa acces persoane cu handicap la Postul de Politie Gavojdia

Hotarare nr.  41 din 30.06.2021 aprobare plan tarifar apa canal

Hotarare nr. 40 din 30.06.2021 aprobare modificari documentatie tehnica economica construire podet pietonal peste paraul Spaia in loc. Gavojdia

Hotarare nr. 39 din 30.06.2021 alegere presedinte sedinta

Hotarare nr. 38 din 26.05.2021 privind aprobarea contractelor de inchiriere a pasunilor comunale libere

Hotarare nr. 37 din 26.05.2021 respingere plangere prealabila Moga C-tin

Hotarare nr. 36 din 26.05.2021 aprobare regulament elaborare proiecte de hotarari ale consiliului local

Hotarare nr. 35 din 26.05.2021 aprobare documentatie sf reabilitare, scoala si construire gradinita  Salbagel

Hotarare nr.34 din 26.05.2021 privind aprobarea unor modificari la documentatia tehnico economice asfaltare strada Salbagel 2

Hotarare nr. 33 din 26.05.2021 alegere presedinte sedinta

Hotarare nr. 32 din 11.05.2021  privind aprobare documente inchiriere pajisti comunale libere

               Anexa nr.1 la HCL nr.32 din  11.05.2021

               Tabel anexa 1

               Anexa nr.2 la HCL nr.32 din  11.05.2021

               Anexa nr.3 la HCL nr.32 din  11.05.2021

               Anexa nr.4 la HCL nr.32 din  11.05.2021

               Anexa nr.5 la HCL nr.32 din  11.05.2021

Hotarare nr. 31 din 28.04.2021 aprobare documentatie refacere pod distrus de viitura pe cursul paraului Spaia

Hotarare nr. 30 din 28.04.2021 aprobare organigrama si stat de functii

               Anexa nr.1 la HCL nr.30 din  28.04.2021 organigrama

               Anexa nr.2 la HCL nr.30 din  28.04.2021 stat de  functii

Hotarare nr. 29  din 19.04.2021 modificare amenajament pastoral

Hotarare nr. 28  din 19.04.2021 aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de Paste 2021

Hotarare nr. 27 din 19.04.2021  privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Hotarare nr. 26 din 31.03.2021 actualizare inventar domeniu privat

              Anexa la hotararea nr. 26 din 31.03.2021 inventar domeniul privat

Hotarare nr. 25 din 31.03.2021 aprobarea contributiei anuale la ADI - GAZ TIMIS CENTRU

Hotarare nr. 24 din 31.03.2021  atribuire lot   Legea 15 Axiuc Gheorghe

Hotarare nr. 23 din 31.03.2021  atribuire lot   Legea 15 Socaci Viorel

Hotarare nr. 22 din 31.03.2021 vanzare bunuri proiect PHARE 2006

Hotarare nr. 21 din 31.03.2021 inchidere SC ECOSAL GNSC SRL

Hotarare  nr. 20 din 31.03.2021 prelungire contract  inchiriere SC CONSPAUTI SRL

Hotarare nr. 19 din 31.03.2021 prelungire scrisoare garantare  Avans M 7.6 C camin cultural Salbagel

Hotarare nr. 18 din 31.03.2021 privind inscrierea definitiva in domeniul public al unor drumuri de exploatare

Hotarare nr. 17 din 31.03.2021 privnd aprobarea unor modificari la documentatia tehnico economice areabilitare si dotare camin cultural Gavojdia

Hotarare nr. 16 din 24.02.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie avans M 7.6 Camin Cultural Gavojdia 

Hotarare nr. 15 din 24.02.2021 desemnare reprezentantii in comisia de evaluare a secretarului

Hotarare nr. 14 din 24.02.2021 privind inscrierea definitiva in domeniul public al unor drumuri de exploatare

Hotarare nr. 13 din 24.02.2021 aprobare raport inscriere date in registrul agricol semestrul II 2020

Hotarare nr. 12 din 24.02.2021 aprobare retea scolara 2021 - 2022

Hotarare nr. 11 din 24.02.2021 transmitere drept inchiriere Ciliacu Catalin si Ciliacu Elvira Marcela

Hotarare nr. 10 din 24.02.2021 prrivind aprobarea documentatiei tehnico economice asfaltarare strada secundara localitatea Salbagel modificare lucrare

Hotarare nr.  9 din 27.01.2021 aprobare Regulament de organizare +si functionare aparat de specialitate

Hotarare nr.  8 din 27.01.2021 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2021

Hotarare nr.  7 din 27.01.2021  aprobare organigrama si stat de functii

                   Anexa nr.1 la HCL nr.7 din  27.01.2021 aprobare organigrama

                   Anexa nr.2 la HCL nr.7 din  27.01.2021 aprobare stat de functii

Hotarare nr.  6 din 27.01.2021  incepere procedura vanzare teren concesionat SC ADAMIANCU SRL

Hotarare nr.  5 din 27.01.2021  incepere procedura vanzare teren concesionat ANNYA BUILDING SRL

Hotarare nr.  4 din 27.01.2021  incepere procedura vanzare teren Ungureanu Florinel Manuel

Hotarare nr.  3 din 27.01.2021  inscriere in domeniul public CC651 si CC708

Hotarare nr.  2 din 27.01.2021  aprobare raport asistenti personali semestrul II an 2021

Hotarare nr.  1 din 27.01.2021 aprobare plan lucrari legea 416

----------------------------------------------------------------2021-----------------------------------------------------------------------------------

Hotarare nr.22 din 28.12.2020  prelungire contract inchiriere S.C.TELEKOM ROMANIA S.A.

Hotarare nr.21 din 28.12.2020  rectificare buget local 2020

Hotarare nr.20 din 16.12.2020 inscriere in CF a scolii primare Salbagel

Hotarare nr.19 din 16.12.2020  rectificare suprafata CF 404578 Salbagel

Hotarare nr.18 din 16.12.2020  privind inscrierea in CF a unor imobile

Hotarare nr.17 din 16.12.2020  incepere procedura vanzare teren Ianculescu Mihaela Adelina

Hotarare nr.16 din 16.12.2020  aprobare documentatie reparatie capitala podet pietonal Gavojdia

Hotarare nr.15 din 16.12.2020  prelungire scrisorae garantare avans M 7.2 modernizare drumuri

Hotarare nr.14 din 16.12.2020 privind modificarea hotararii nr.38 din 24.06.2020 aprobare taxe si impozite locale 2021

Hotarare nr.13 din 16.12.2020  aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia  sarbatorilor de iarna  2020

Hotarare nr.12 din 16.12.2020  rectificare buget local 2020

Hotarare nr.11 din 25.11.2020 aprobare proces verbal receptie modermizare gradinita Lugojel

Hotarare nr.10 din 25.11.2020  aprobare proces verval receptie modernizare gradinita si scoala Jena

Hotarare nr. 9 din 25.11.2020  aprobare proces verbal receptie modernizare strada laterala Jena

Hotarara nr. 8 din 25.11.2020  privind proiectul de retea scolara pentru anul scolar 2021 - 2022

Hotarare nr. 7 din 25.11.2020  desemnare reprezentant in comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.15  din 2003

Hotarare nr. 6 din 25.11.2020  desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2020-2021

Hotarare nr. 5 din 25.11.2020  rectificare buget local 2020

Hotarare nr. 4 din 06.11.2020 alegere viceprimar

Hotarare nr. 3 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Hotarare nr. 2 din 06.11.2020  aprobare regulament  organizare si functionare Consiliu Local

Hotarare nr. 1 din 06.11.2020  alegere presedinte sedinta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotarare nr.65 din 21.09.2020 modificare HCL nr.61 din 27.08.2020 pentru aprobare achizitionare SIM si tablete pentru elevii si cadrele didactice din comuna

Hotarare nr.64 din 21.09.2020 aprobare valoare noua investiie reabilitare Camin cultural Salbagel

Hotarare nr.63 din 21.09.2020 rectificare buget local 2020

Hotarare nr.62 din 07.09.2020 rectificare buget local 2020

Hotarare nr.61 din 27.08.2020 aprobare achizitionare sim si tablete pentru elevii si cadrele didactice din comuna 

Hotarare nr.60 din 19.08.2020  vanzare teren Lugojel domnului Subtire Cosmin Adrian

Hotarare nr.59 din 19.08.2020  vanzare teren Lugojel domnului Toma Florin Marius

Hotarare nr.58 din 19.08.2020  vanzare teren Gavojdia domnului Ciabrun Mircea Ioan

Hotarare nr.57 din 19.08.2020 aprobare proces verbal receptie reabilitare si dotare gradinita localitatea Gavojdia

Hotarare nr.56 din 19.08.2020 privind aprobare doc.tehnico economica caiet sarcini igienizare scoala gimnaziala Gavojdia

Hotarare nr.55 din 29.07.2020 protocol colaborare cu ABA BANAT

Hotarare nr.54 din 29.07.2020  privind inscriere in CF strazi

Hotarare nr.53 din 29.07.2020  dezmembrare teren CF 405533 Gavojdia

Hotarare nr.52 din 29.07.2020 privind insusirea raportului privind numararea efectivelor de animale din  comuna

Hotarare nr.51 din 29.07.2020  infiintare SVSU

Hotarare nr.50 din 29.07.2020  aprobare raport asistenti personali semestrul 1 an 2020

Hotarare nr.49 din 29.07.2020  aprobare raport inscriere date in registrul agricol semestrul I 2020

Hotarare nr.48  din 29.07.2020 rectificare buget local 2020

Hotarare nr.47 din 24.06.2020  finantare retea electrica Lugojel etapa 1

Hotarare nr.46 din 24.06.2020  aderare ADI Distributie Gaz Timis Centru

Hotarare nr.45 din 24.06.2020 incepere procedura vanzare teren TOMA FLORIN

Hotarare nr.44 din 24.06.2020 incepere procedura vanzare teren SUBTIRE COSMIN ADRIAN

Hotarare nr.43 din 24.06.2020 incepere procedura vanzare teren CIABRUN MIRCEA

Hotarare nr.42 din 24.06.2020  reziliere contract inchiriere Hij Marius Vasile

Hotarare nr.41 din  24.06.2020privind aprobare   documentatie   tehnico economica caiet sarcini  reparatii parcare statie de autobuz Gavojdia

Hotarare nr.40 din  24.06.2020privind aprobare   documentatie   tehnico economica caiet sarcini  reparatii rigola betonata strada garii Gavojdia

Hotarare nr.39 din 24.06.2020  privind aprobare   documentatie   tehnico economica caiet sarcini reparatii  imprejmuire Gradinita  Gavojdia

Hotarare nr.38 din 24.06.2020 aprobare taxe si impozite locale 2021

Hotarare nr.37 aprobare  organigrama si stat de functii

              Anexa nr.1 la hotararea nr.37 din  24.06.2020 organigrama

              Anexa nr.2 la hotararea nr.37 din 24.06.2020 stat de functii

Hotarare nr.36 din 24.06.2020  contractare imprumut pentru cofinantarea obiectivelor cu finantare din  fonduri europene

Hotarare nr.35 din 24.06.2020 rectificare buget local 2020

Hotarare nr.34 din 27.05.2020 aprobare Regulament vanzare terenuri proprietate privata a comunei Gavojdia

Hotarare nr.33 din 27.05.2020 finantare multianuala pasuni

Hotararea nr.32 din 27.05.2020  rectificare buget local 2020

Hotararea nr.31 din 13.05.2020 privind anularea procedurii de inchiriere a pasunilor  libere aflate in proprietatea Comunei Gavojdia

Hotararea nr.30 din 08.05.2020 privind modificarea hotararii nr.13 din 26.02.2020 privind inscrierea in CF Dc 1344, 1336, 1337

Hotararea nr.29 din 29.04.2020 privind aprobare sume achizitie masti protectie pentru anumite categorii de persoane

Hotararea nr.28 din 29.04.2020  privind rectificare buget local 2020

Hotararea nr.27 din 29.04.2020  privind aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT modernizare  strada laterala Salbagel 2

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  Anexa1.Studiu Oportunitate inchiriere pasuni

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  Anexa2.Caiet Sarcini inchiriere pasuni

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  Anexa3.Regulament Atribuire Directa inchirere pasuni

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  Anexa4.Regulament licitatie publica inchirere pasuni

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  Anexa5 model contract de inchiriere

Hotararea nr.26 din 29.04.2020  privind aprobare documentatie inchiriere pasuni libere

Hotararea nr.25 din 25.03.2020 concesiune S.C. ADAMIANCU S.R.L.

Hotararea nr.24 din 25.03.2020 atribuire lot Legea 15  Enasoni Madalin Alexandru

Hotararea nr.23 din 25.03.2020 aprobare deviz recalculat extindere apa si canalizare Gavojdia si Lugojel

Hotararea nr.22 din 25.03.2020 transmitere drept concesiune S.C. Annya Building S.R.L.

Hotararea nr.21 din 25.03.2020 aprobare agenda  culturala 2020

Hotararea nr.20 din 25.03.2020 aprobare sume pentru evenimentele culturale zilele comunei

Hotararea nr.19 din 25.03.2020 aprobare plafon cheltuieli telefonie 2020

Hotararea nr.18 din 25.03.2020 modificare cota carburant vehicule si utilaje

Hotararea nr.17din 25.03.2020 aprobare process verbal receptie amenajare rigole betonate si podete acces în localitatea Gavojdia

Hotararea nr.16 din 25.03.2020 relotizare pasuni

Hotararea nr.15 din 26.02.2020 modificare regulament taxe speciale pentru utilizare  sala sport

Hotararea nr.14 din 26.02.2020  privind prelungirea scrisorii de garantie avans M 7.6 Camin Cultural  Gavojdia

Hotararea nr.13 din 26.02.2020  privind inscrierea in CF Dc 1344, 1336, 1337

Hotararea nr.12 din 26.02.2020  privind inscrierea definitiva in domeniul public al unor drumuri de  exploatare

Lista de investitii aferenta  bugetului local al Comunei Gavojdia pe anul 2020

Hotararea nr.11 din 18.02.2020   privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Bugetul local al Comunei Gavojdia  pe anul 2020

Stat de functii

ORGANIGRAMA

Hotarire privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2020

Hotarare tarife diferentiate  servicii salubritate

Hotarare incetare mandat consilier  local Enchescu Doru si validare mandat Adamescu Ioan

Hotarare aprobare raport inscriere  date in registrul agricol

Hotarare aprobare raport asistenti  personali semestrul 2 an 2019

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

Hotarare aprobare organigrama si  stat de functii

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA  2020 - 2021

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza SF infiintare retea distributie gaze naturale in  comuna Gavojdia si satele apartinatoare

Contribute!
Books!
Shop!