Hotarari Consiliu Local 2018

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 17.12.2018
 
Hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2018
 
Hotarare dezmembrare DJ 584A
 
Hotarare rectificare buget local  2018
 
Hotarire privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2019
 
Proces verbal
 
Sedinta ordinara a Consiliului Local din 27.11.2018
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica reparatii trotuar si decolmatare rigole in localitatea  Gavojdia
 
Hotarare aprobare organigrama si  stat de functii
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE DEMOLARE CLADIRE ADMINISTRATIVA GAVOJDIA
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REPARATII  PARCARE GAVOJDIA
 
HOTARARE APROBARE PROIECT RETEA  SCOLARA 2019 - 2020
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Bali Marian si Bucurici Ioana
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Benzar Vasile
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Buriac Denisa Adelina
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Buriac Ionica Vasilica
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Dzitac Ramona
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Pop Ioana
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Popeti Ximena Ioana
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Socaci Mihaita
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Tintarean Stelian Marius
 
Hotarare atribuire lot   Legea 15    Toc Cristian
 
Hotarare rectificare buget local  2018
 
HOTARARE RECTIFICARE SUPRAFATA CF  400756 JENA
 
ORGANIGRAMA
 
proces verbal
 
stat de functii
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 16.11.2018
 
Hotarare aprobare valoare NOUA  INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA
 
proces verbal
 
Sedinta extraordinara din data de 05.11.2018
 
Hotarare achizitie  buldoexcavator
 
Hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica sistem supraveghere video
 
HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE  ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL
 
Hotarare reprezentant consiliul de  administratie scoala
 
proces verbal
 
Sedinta ordinara a consiliului local din 26.10.2018
 
Hotarare alocare sprijin financiar  Parohia Ortodoxa Salbagel
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT Asfaltare strada secundara Salbagel
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza SF pentru extindere retea electrica Gavojdia
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza SF pentru extindere retea electrica Lugojel
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica reparatii imprejmuire muzeul satului Gavojdia
 
Hotarare aprobare   raport  Club  Sportiv PROGAV la 30.09.2018
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REPARATII SALA CONSILIU SEDIUL PRIMARIEI GAVOJDIA
 
hotarare proiect buget 2019 si  estimari 2020 - 2022
 
Hotarare schimbare destinatie centru de informare turistica
 
Proces verbal
 
Sedinta ordinara din 26.09.2018
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT Amenajare parc in localitatea Gavojdia
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT extindere alimentare cu apa si canalizare in  Gavojdia si Lugoje
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica REPARATII PARCARE GAVOJDIA
 
Hotarare aprobare evolutie Plan  tarifar apa si canalizare
 
Hotarare aprobare indicatori  proiect POIM
 
Hotarare concesionare loturi teren  zona industriala Lugojel
 
Hotarare concesiune licitatie    loturi casa Lugojel si Gavojdia
 
Hotarare rectificare buget local  2018
 
Proces verbal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2018
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE CIN MIHAI DARIUS SI ANA VICTORIA
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE COTOVELEA ANCUTA
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE CRAIOVAN COSTINEL ADRIAN
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE CUTH IOAN
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE MELN ICIUC MIHAI
 
HOTARARE  REZILIERE CONTRACT  CONCESIUNE SANDOR SIMONA ANISOARA
 
hotarare aprobare organigrama si  stat de functii
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REABILITARE SEDIUL POLITIEI GAVOJDIA
 
hotarare comisie achizitie PT  reabilitare si dotare camin cultural Salbagel
 
hotarare instituire taxa speciala  de salubrizare
 
hotarare rectificare buget local  2018
 
HOTARARE REPREZENTANT AGA APA  CANAL
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Adamescu Nicolae
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Coreniuc Claudia Laura
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Pirvu Ileana
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Socaci Geani Stelica
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Socaci Silviu
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren  Romanescu Constantin 
 
hotarare revocare drept folosinta      lot teren  VASILONI ALIN DACIAN
 
hotarare reziliere contract  inchiriere Croitoru Ana Maria
 
ORGANIGRAMA
 
stat de functii
 
proces verbal
 
SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 20.07.2018
 
Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica reabilitare sala de consiliu din sediul Primariei  Gavojdia
 
Hotarare aprobare  documentatie  demolare constructie administrativa din Gavojdia
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE LUCRARI REPARATII STRAZI SALBAGEL
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL  LOCALITATEA  JENA
 
HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE  LOCALE 2019
 
Hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Socaci Valentin
 
Hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Visegan Fanica Radu
 
Hotarare reziliere contract  inchiriere Petrovschi Crisalin Odoru
 
Hotarare reziliere contract  inchiriere Savescu Alin Sorin
 
proces verbal
 
Sedinta ordinara din 29.06.2018
 
ACORD ASOCIERE CJT PENTRU PROIECT  POIM
 
Caiet sarcini
 
Hotarare alocare sprijin financiar  Parohia Ortodoxa Jena
 
Hotarare aprobare documentatie  lucrari pasuni  2018
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE DEMOLARE CONSTRUCTIE GAVOJDIA
 
Hotarare aprobare regulament   acordare vouchere de vacanta
 
HOTARARE COFINANTARE POIM  AQUATIM
 
HOTARARE INSUSIRE DECIZIE CURTE DE CONTURI
 
proces verbal
 
Studiu oportunitate
 
Sedinta extraordinara a consiliului local din 25.06.2018
 
Hotarare aprobare valoare  investitie Camin Cultural Salbagel
 
Hotarare scrisoare garantare avans  Camin Cultural Salbagel
 
proces verbal
 
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.05.2018
 
HOTARARE amplasare terasa SC  CLAUDIA SI RAMONA SRL
 
hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica reabilitare sediul politiei Gavojdia
 
hotarare aprobare documentatie atribuire PT Modernizare DC si strazi Gavojdia, Jena si Lugojel
 
HOTARARE APROBARE PLAN   PERFECTIONARE PROFESIONALA 2018
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR STRADA STIUCII 400 M
 
HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REPARATII TROTUAR SALBAGEL
 
hotarare comisie achizitie executie  lucrari reabilitare si dotare camin cultural Gavojdia
 
hotarare modificare reprezentare  grafica lot  pasun T2L2
 
hotarare rectificare buget local  2018
 
proces verbal
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 17.04.2018
 
hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica reabiitare si dotare camin cultural Gavojdia

hotarare completare documentatie  inchiriere pasuni  2018

hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Dzitac Ioan

hotarare reziliere contract inchiriere pasune  Chifa Gavrila

proces verbal

SEDINTA ORDINARA DIN 30.03.2018

Hotarare  alipire  CF terenuri statie epurare Gavojdia

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE PENTRU COPIII DIN COMUNA
 
hotarare alocare bani  pentru participarea ansamblul de dansuri populare la festival Ayvalik  Turcia
 
hotarare aprobare  documentatie demolare constructie ilegala in Gavojdia
 
HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI
 
hotarare inscriere domeniu public teren statie epurare
 
HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT VEHICULE SI UTILAJE
 
HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2018
 
hotarare relotizare   pasuni
 
HOTARARE TERENURI PENTRU PROIECT POIM
 
HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE VITIDA MINERAL SRL
 
hotarare trecere cladire  din domeniul public in domeniul privat
 
Documente atribuire directa si inchiriere pasuni 2018
 
ANEXA 1  Studiu Oportunitate atribuire pasuni libere
 
ANEXA 2 Caiet Sarcini atribuire pasuni
 
ANEXA 3 Regulament Atribuire Directa PasuniGavojdia
 
ANEXA 4 Regulament Licitatie Gavojdia
 
ANEXA 5 contract de inchiriere
 
ANEXA 6 Anunt Atribuire Pasuni Gavojdia
 
Formulare inchiriere2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CerereInscriereGavojdiadocx
 
Declaratie        eligibilitate
 
Declaratie alte contracte
 
Declaratie conflict de interese
 
Declaratie respectare legislatie mediu
 
SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL DIN 19.03.2018

hotarare solicitare imobile  cjt

proces verbal

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 08.03.2018

hotarare achizitie  buldoexcavator

Hotarare aprobare valoare  investitie modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena, Lugojel

Hotarare solicitare scrisoare  garantare avans proiect modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena si  Lugojel

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sedinta ordinara a Consiliului Local din 21.02.2018

hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica climatizare sediul primarie

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica amenajare Gavojdia +si traversare DJ 584A

hotarare aprobare agenda culturala  2018

hotarare modificare HCL nr.612017  privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia 2

hotarare privind aprobarea  bugetului local 2018

hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Rosocha Andrei

agenda culturala 2018

proces verbal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 26.01.2018

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA     2018 - 2019

Hotarare aprobare organigrama si     stat de functi

Hotarare contract folosinta     infrastructura energie electrica

HOTARARE INFIINTARE SERVICIU PUBLIC   DE ASISTENTA SOCIALA

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA   CONTRACTULUI DE   CONCESIUNE AL   DOMNULUI FEDORCA MIHAI BOGDAN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Coreniuc Constantin Petru

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

ORGANIGRAMA

Proces verbal

Stat de functii