Sedinta extraordinara a consiliului local din 10.01.2020

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETARĀ  DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENT

Proces verbal