^ Back to Top

Proiect lista investitii 2020

Proiect hotarare privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2020

Proiect stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

Proiect buget local  2020 

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza SF infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Gavojdia si satele apartinatoare

Proiect Hotarare aprobare tarif salubritate incepand cu 1 ianuarie 2020

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2019

Proiect tehnic strada laterala  beton _ Lugojel

Proiect hotarare aprobare    documentatie   tehnico economica faza PT modernizare strada laterala  Lugoje

Proiect hotarare infiintare distributie gaze naturale

ANEXA PROIECT HOTARARE INVENTAR DOMENIUL PRIVAT

PROIECT HOTARARE MODIFICARE   INVENTAR DOMENIU PRIVAT

Proiect hotarare modificare HCL nr.612017 privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

Proiect hotarare aprobare demarare PUZ Lugojel zona industriala, depozitare, servicii

Proiect hotarare rectificare buget local 2019

PROIECT ROF CONSILIUL LOCAL GAVOJDIA

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural din localitatea Salbagel Comuna Gavojdia jud.Timis

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT Amenajare rigole si accese pietonale Gavojdia

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT modernizare strada laterala Jena

Proiect stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

Proiect hotarare rectificare buget local 2019

Proiect Regulament de organizare si   functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis

Anexa 1 Zonarea ST_CC.

Anexa 2 Facilitati SIMD

Anexa 3 Fluxurile de deseuri

Anexa 4 Indicatori de performanta colectare

Anexa 5 Indicatori de evaluare colectare

Anexa 6 Indicatori monitorizare Ghizela

Anexa 7 Indicatori performanta statie-centre

Anexa 8 Indicatori de performanta   statie sortare Timisoara-Colterm

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT reabilitare Gradinita Lugojel

PROIECT HOTARARE APROBARE PLAN  PERFECTIONARE PROFESIONALA 2019

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT reabilitare Gradinita Gavojdia

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT reabilitare scoala si gradinita Jena

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2020

Proiect hotarare dezlipire parcela cimitir Jena

proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT Modernizare DC si strazi Gavojdia, Jena si Lugojel

Proiect hotarare aprobare agenda  culturala 2019

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI

PROIECT HOTARARE ACORDARE CADOURI  DE PASTE PENTRU COPIII DIN COMUNA

Proiect lucrari intretinere strazi pietruite

Proiect extindere retea electrica PUZ Gavojdia

Proiect hotarare aprobare regulament sala de fitness

Proiect buget 2019

PROIECT HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE PT EXTINDERE RETEA ELECTRICA LUGOJEL ETAPA I

Proiect hotarare aprobare receptie reparatii trotuar si decolmatare rigole Gavojdia

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE sistem supraveghere video GAVOJDIA

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE modernizare iluminat public strada stiucii

PROIECT HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE SF CANALIZARE JENA SI SALBAGEL SI MODERNIZARE APA JENA

Proiect hotarare aprobare  documentatie capela ortodoxa Gavojdia

Proiect hotarare aprobare    documentatie   tehnico economica extindere retea apa scoala Jena

Proiect hotarare rectificare buget local 2018

PROIECT hotarare rectificare buget local 2018

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2018

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECT RETEA SCOLARA 2019 - 2020

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica reparatii trotuar si decolmatare rigole in localitatea Gavojdia

ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica sistem supraveghere video

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica reparatii imprejmuire muzeul satului Gavojdia

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica REPARATII PARCARE GAVOJDIA

Proiect hotarare schimbare destinatie centru de informare turistica

Proiect hotarare concesionare loturi teren zona industriala Lugojel

proiect hotarare concesiune licitatie   loturi casa Lugojel si Gavojdia

proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT Asfaltare strada secundara Salbagel

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT extindere alimentare cu apa si canalizare in Gavojdia si Lugojel

Proiect hotarare aprobare    documentatie   tehnico economica faza PT Amenajare parc in localitatea  Gavojdia

Proiect hotarare aprobare plan  ocupare functii publice 2019

PROIECT PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2019 COMUNA GAVOJDIA

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica reabilitare sala de consiliu din sediul Primariei Gavojdia

Proiect hotarare aprobare  documentatie demolare constructie administrativa din Gavojdia

Stat de functii

ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2019

Proiect hotrare aprobare regulament  acordare vouchere de vacanta

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica reabilitare sediul politiei Gavojdia

Proiect hotarare rectificare buget local 2018

Proiect hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica reabiitare si dotare camin cultural Gavojdia

PROIECT HOTARARE APROBARE PLAN PERFECTIONARE PROFESIONALA 2018

proiect hotarare aprobare documentatie demolare constructie ilegala in Gavojdia

proiect hotarare alocare bani pentru participarea ansamblul de dansuri populare la festival Ayvalik Turcia

PROIECT HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE PENTRU COPIII DIN COMUNA

Proiect hotarare trecere cladire din domeniul public in domeniul privat

PROIECT HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT VEHICULE SI UTILAJE

PROIECT HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2018

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME  PENTRU EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI

proiect hotarare achizitie buldoexcavator

Proiect Regulament Licitatie Gavojdia

Proiect Regulament Atribuire Directa PasuniGavojdia

Proiect Contract Inchiriere Pasuni  Gavojdia

Proiect Anunt Atribuire Pasuni   Gavojdia

5.Proiect Caiet Sarcini atribuire    pasuni

1.PROIECT Studiu Oportunitate     atribuire pasuni libere

Proiect buget2018

Proiect agenda culturala 2018

PROIECT hotarare relotizare   pasuni

Proiect hotarare revocare drept   folosinta     lot teren   Rosocha Andrei

Proiect Regulament licitatie inchiriere pasuni libere 2018

Proiect hotarare aprobare  documentatie inchiriere pasuni  2018

PROIECT HOTARARE INFIINTARE SERVICIU PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

PROIECT HOTARARE PRIVIND  INCHIRIEREA AUTOGUNOIERELOR CATREA OPERATORUL REGIONAL RETIM ECOLOGIC SERVICE

PROIECT hotarare instituire taxa speciala de salubrizare

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE   CONCESIUNE AL   DOMNULUI FEDORCA MIHAI BOGDAN

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica amenajare Gavojdia +si traversare DJ 584A

Proiect stat de functii

Proiect ORGANIGRAMA

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

PROIECT HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA 2018 - 2019

Proiecte in dezbatere/Proiecte 2017/proiect hotarare privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2018

proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

proiect hotarare revocare drept folosinta   lot teren   Ivasiuc Mihai

proiect hotarare revocare drept  folosinta   lot teren   Dragomir Diana Firuta

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Bucurici Ana

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Covaci Luminita - Mirabela

proiect hotarare rectificare buget local 2017

PROIECT HOTARARE MODIFICARE A UNOR TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE ANUL  2018

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2017 - 2018

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2017

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica Reparatii trotuar in localitatea Salbagel

proiect hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica modernizare iluminat public strada Primarie

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Lapadat Nicolae

PROIECT hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica climatizare sediul primariei

proiect hotarare aprobare   documentatie tehnico economica lucrari reparatii drumuri asfaltate

proiect hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica incalzire centrala la sediul politiei

PROIECT HOTARARE EXTINDERE,   REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA GAVOJDIA

PROIECT HOTARARE EXTINDERE   ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE GAVOJDIA SI LUGOJEL

PROIECT HOTARARE ETINDERE,   REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA SI SCOALA JENA

proiect hotarare reziliere contract   Surdu Marioara Doina

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Tintarean Stelian Marius

PROIECT HOTARARE MODIFICARE +SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC 07.09.2017

PROIECT HOTARARE MODIFICARE +SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

anexa Proiect HCL completare   domeniu public

PROIECT hotarare inscriere in CF a STATIEI DE EPURARE LUGOJEL

proiect hotarare inscriere in CF a gospodariei de apa Gavojdia

proiect hotarare inscriere in CF a forajului de apa Lugojel

proiect hotarare inscriere in CF a +scolii +si Gradinitei Jena

proiect hotarare inscriere in CF a   gradinitei Gavojdia

proiect hotarare inscriere in CF a   Caminului Cultural    Jena si gospodarie apa Jena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017-3

proiect hotarare aprobare plan   ocupare functii publice 2017

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018   COMUNA GAVOJDIA

Proiect hotarâre privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017

PROIECT hotarare infiintare club     sportiv comunal Gavojdia

Proiect hotarare alocare sprijin   financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

PROIECT HOT-éR+éRE APROBARE PROIECT  AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 400 M

PROIECT HOTARARE VANZARE IMOBIL   CASA SPECIALISTULUI DIN LUGOJEL

proiect hotarare aprobare demolare construcție administrativă Gavojdia nr 300

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare aprobare   documentatie tehnico economica reabilitare, modernizare si dotare Camin   cultural Jena

PROIECT TEHNIC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

elaborare puz -dezvoltare zone de agrement si locuinte individuale (casa de vacanta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

proiect hotarare aprobare documentatie tehnico economica lucrari intreţinete si reparatii drum agricol Gavojdia

PROIECT stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT +ÄNCHIRIERE  USCAT CRISTINA RAMONA SI USCAT SEBASTIAN ALIN

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT   CONCESIUNE ZLATE SORIN MIHAI SI ZLATE TEREZIA SUSANA

proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Herci Florin Vic-â

proiect hotarare atribuire lot     Legea 15   Tintarean Stelian Marius

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI   IMPOZITE LOCALE   2018

PROIECT hotarare aprobare   organigrama si stat de functi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare achizitie   autoturism

Proiect hotarare rectificare buget   local 2017

Proiect hotarare alocare sprijin   financiar pentru cultele religioase din comuna

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES   VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI IN COMUNA GAVOJDIA

PROIECT HOTARARE DESFIINTARE   CONSTRUCTII SC GA CO IMPORT EXPORT

Proiect hotarare atribuire lot   Legea 15   Ienea Nicoleta - Mirabela

Proiect hotarare prelungire   contract   inchiriere SC CONSPAUTI SRL

Proiect hotarare revocare drept folosinta   lot teren   V+ón-âtu Ciprian Ioan

Proiect hotarare reziliere contract     inchiriere SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

PROIECT AGENDA CULTURALA, SPORTIVA   SI DE TINERET 2017

Proiect lista investiţii 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA, JENA SI LUGOJEL

Deviz general Gavojdia 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect hotarare inchiriere     licitatie   loturi casa Lugojel si Gavojdia

Proiect hotarare actualizare     inventar   terenuri disponibile conform   leg 15

Proiect hotarare aprobare Regulament de organizare +Öi functionare

Proiect dispozitie aprobare     Regulament  Intern

Proiect Buget multianual 2017-2020

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXE   LOCALE INCHIRIERE CAMINE CULTURALE

PROIECT plan de integritate 2016 -   2020

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15 Popeti Flavius Armando

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TARIF   SALUBRIZARE

proiect hotarare atribuire lot   Legea 15 Chechedi Lavinia - Roxana

proiect hotarare revocare drept   folosinta teren legea 15 Cut Alexa

PROIECT HOTARARE APROBARE RETEA   SCOLARA 2017 - 2018

Hotarare transmitere sistem   canalizare Lugojel catre Aquatim

Anexa hcl predare canalizare   Lugojel catre Aquatim

Proiect hotarare prelungire PUG

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Sucila Alina Claudia

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Rosoca Roxana Adriana Iuliana

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL  LOCALITATEA LUGOJEL

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL

Proiect hotarare masuri terenuri afectate de proiect transgaz

Anexa proiect hotarare terenuri afectate de proiect transgaz

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Socaci Vasile Florin

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Laichici Daciana Marioara

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Balinga Elena Vasilica

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Ardelean Ana Maria

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Radu Ioan Romeo

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Cocota Emilia Lavinia

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Gaman Ana Rodica

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Damian Anisoara

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Antohi Cosmin

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere Vrinceanu Alexandru

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia sarbatorilor de iarna 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Proiect hotarare reziliere contract Albulescu Ionel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE CANALIZARE MENAJERA SI STAŢIE DE EPURARE LUGOJEL

Proiect hotarare ajutor de urgenta pentru Scopet Ana

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

PROIECT HOTARARE TEREN GOSPODARIE APA SALBAGEL

Proiect hotarare reziliere contract Bratima Simona Claudia

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE TEREN

Proiect plan ocupare functii publice 2017 comuna Gavojdia

Proiect hotarare aprobare plan functii publice 2017

Proiect hotarare reziliere contract Ursan Marius

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TARIF SALUBRIZARE

PROIECT HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT UTILAJE

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Craciuneanu Ioan

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Darabant Ioan Emanuel

PROIECT HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 GROZA CRISTIAN FLORIN

PROIECT HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 RUSALIM MIHAI FLORIN

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare aprobare raport procedura achizitie Modernizare strazi Lugojel

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Herci Alin Nicusor

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Vasiloni Lavinia Elena

Proiect hotarare revocare drept folosinta lot teren Anderca Oana Bianca

proiect hotarare respingere cerere lot Legea 15 Balintoni Marius Mircea

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Alin Dacian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Groza Iasmina Georgiana

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2017

Proiect hotarare alocare sprijin financiar Biserica Penticostala Jena

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ciulei Vasile Alexandru

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Proiect de hotarare atribuire lot Legea 15 Balint Gabriel Nicolae

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Lugojel Vanatu  Ciprian Ioan

Proiect hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Petru Angel

Proiect de hotarare rectificare buget local 2016

Proiect agenda culturala 2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere pasune Curac Nicoleta Loredana

Proiect hotarare acordare cadouri pentru copii cu ocazia sarbatorii Pastelui

Proiect hotarare aprobare procedura eliberare autorizatie desfasurare activitati alimentatie publica

Proiect hotarare aprobare conditii de functionare a unitatilor de comert si prestare servicii

PROIECT HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME PENTRU CONTRACT ASISTENTA JURIDICA IN PROCESE DE FOND FUNCIAR

Proiect hotarare diminuare inventar terenuri disponibile conform leg 15

PROIECT HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI REPARATII GENERALE SI GRUPURI SANITARE CAMIN CULTURAL LUGOJEL

Camin Cultural Lugojel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECTULUI TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL 2 KM

PIESE SCRISE PT_CS_DE

PIESE DESENATE PT_CS_DE

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECTULUI TEHNIC SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL IN LOCALITATEA SALBAGEL

Proiect teren salbagel

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECT TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 2 KM

Buget 2016 rectificat

Proiect hotarare rectificare buget local 2016

Proiect hotarare revocare drept folosinta gratuita lot teren Bumbar Viorica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Olga Daniela

PROIECT HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN COMUNA

Proiect hotarare aprobare documente si masuri gestionare serviciu salubritate prin intermediul ADIDI Timis

Zona 0

PROIECT HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE ALEI PIETONALE SI PODET JENA

Proiect hotarare aprobare consum carburanti

Proiect hotarare inscriere in CF a Caminului Cultural Salbagel

Proiect hotarare aprobare proces verbal receptie pietruire strazi PUZ Lugojel

PROIECT HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PODARU MARIA

PROIECT HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE 2016

Proiect Program Achizitii publice 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local 2016

Proiect buget 2016

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA JENA SI LUGOJEL

PROIECT HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE AL DOMNULUI RUSU PETRU

PROIECT HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

Proiect hotarare modificare inventar domeniu public

PROIECT HOTARARE MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC STRAZI

ANEXA PROIECT HCL MODIFICARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC STRAZI

PROIECT HOTARARE  APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU ANUL 2016

Proiect de hotarare aprobare organigrama si stat de functii

Proiect stat de functii

PROIECT ORGANIGRAMA

Proiect hotarare completare inventar domeniu public

PROIECT HOTARARE INSCRIERE DOMENIU PUBLIC SALA DE SPORT GAVOJDIA

Anexa Proiect HCLcompletare domeniu public

PROIECT HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE SI DREPT FOLOSINTA GRATUITA TEREN MEZEI CRISTIAN ALIN

Proiect hotarare prelungire contract inchiriere PFA Ernest Valocsik Ileana

Proiect de hotarare revocare drept folosinta lot teren Varga Andras Dezso

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE MODERNIZARE DC SI STRAZI IN GAVOJDIA JENA SI SALBAGEL

PROIECT HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015

PROIECT HOTARARE ACORDARE  SCUTIRE TAXA SALUBRITATE

PROIECT HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2016 - 2017

Proiect hotarare stabilire domenii pentru prestarea de activitati neremunerate in folosul comunitatii

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PETRARU DORINA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOMNULUI CHILNICEAN SEBASTIAN ION

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE MODIFICARE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE PEPA ION - IANAS

PROIECT HOTARARE MODIFICARE TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZARE  SALA SPORT

PROIECT HOTARARE AMPLASARE ADAPOST ANIMALE PE PASUNEA INCHIRIATA DE MOGA CONSTANTIN

PROIECT HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2016

PROIECT HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU VISEGAN COSMIN

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

PROIECT TEHNIC PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Lungu Valentina Florina

Proiect de hotarare indicatori intretinere strazi pietruite Lugojel

Reparatii urgente strazi pietruite Lugojel

PROIECT PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

Proiect de hotarare reziliere contract concesiune SC DRUMCO SA

Proiect hotarare aprobare indicatori obiectiv reparatii Camin Cultural Jena

PROIECT HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PODET SI ALEI PIETONALE JENA

PROIECT  HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI GAVOJDIA 2014-2020

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ungureanu Motrea

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Marisescu Angelica

Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

Proiect hotarare aderare asociatie sportiva Timisul Gavojdia

Proiect hotarare inscriere imobil Casa specialistului in  domeniul privat al comunei

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Dobrescu Nicoleta Elena

PROIECT HOTARARE RENUNTARE DREPT ADMINISTRARE TEREN CENTRU PLASAMENT

Proiect hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

PROIECT HOTARARE APROBARE MODEL PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

PROIECT HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE  2016

Proiect hotarare reziliere contract inchiriere SC ALOE FARM SRL

Proiect hotarare alte taxe locale 2016

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

PROIECT HOTARARE NECESITATE PROIECT ASFALTARE STRAZI LUGOJEL

Proiect hotarare relotizare pasuni

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Romanescu Constantin

PROIECT HOTARARE MANDAT REPREZENTARE GAL

PROIECT HOTARARE ADERARE POTENTIAL GAL PENTRU ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Proiect hotarare aprobare raport procedura

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Lavinia Elena

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Balinga Elena Vasilica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Bogdan Ioan

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Visoi Victor

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Varga Adras Dezso

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Subtire Cosmin Adrian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Dan Marius

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15  Romanescu Adina Lelica

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Simion Cosmin Alin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Bancu Catalin Alexandru

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Nicolae Cristian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Radu Ioan Romeo

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Tobosaru Florin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Pirga Florentina Daiana

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Herci Alin Nicusor

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Darabant Ioan Emanuel

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Craciuneanu Ciprian Constantin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Traian Dorin

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Cocota Emilia

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Bungeanu Lorena Carmen

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Botan Adrian

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Anderca Oana Bianca

Proiect hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Ana Maria

PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

PROIECT DE HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Proiect hotarare rectificare buget local 2015

PROIECT APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN   COMUNA

Proiect de hotarare privind aprobare masuri de gospodarire comunala

Proiect de hotarare aprobare GAL Caras Timis

Anexa 1 ACT CONSTITUTIV  GAL Caras-Timis

Anexa 2 STATUT GAL CARAS-TIMIS

Proiect de hotarare prelungire contract inchiriere CONSPAUTI

Proiect de hotarare inventar leg 15 si criterii atribuire terenuri

Proiect hotarare reziliere contract concesiune TECHNOCER

Proiect hotarare rectificare buget 2015

Proiect HCL operare dezlipire Ps10

Proiect hotarare pret gunoi

Proiect hotarare prelungire contract ALOEFARM

Proiect de hotarare dezmembrare PUZ Lugojel

Proiect hotarare licitatie loturi casa Lugojel

Proiect de hotarare concesionare zona industriala Lugojel

Proiect buget 2015

PROIECT HOTARARE APROBARE PROIECT DC 131 SI STRAZI

PT+DE+CAIET SARCINI DC 131 SI STRAZI

Proiect hotarare prelungire contract inchiriere

PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2014

PROIECT HOTARARE PACHETE CRACIUN

PROIECT HOTARARE RETEA SCOLARA

Proiect proces verbal teren sport Jena

Proiect hotarare proces verbal receptie modernizare DC 131 1 km

Proiect hotarare taxe impozite 2015

Proiect hotarare rectificare buget

PROIECT HOTARARE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

Proiect hotarare alte taxe locale 2015

Proiect hotarare dezlipire P.U.Z. Lugojel

Proiect hotarare rectificare buget 2014

Proiect hotarare aparat propriu

Proiect organigrama

Proiect stat de functii

Proiect inregistrare vehicule/tractoare

Contribute!
Books!
Shop!