^ Back to Top

Proiect hotarare privind aprobare documentatie tehnico economica caiet sarcini igienizare scoala gimnaziala Gavojdia

Proiect hotarare infiintare SVSU

Proiect hotararea rectificare buget local 2020

Proiect hotarare contractare imprumut

Proiect stat de functii

Proiect organigrama

Proiect hotarare aprobare  organigrama si stat de functii

Proiect hotararea privind aprobare documentatie tehnico economica caiet sarcini reparatii rigola betonata strada garii Gavojdia

Proiect hotararea privind aprobare documentatie tehnico economica caiet sarcini reparatii parcare statie de autobuz Gavojdia

Proiect hotararea privind aprobare documentatie tehnico economica caiet sarcini reparatii imprejmuire Gradinita  Gavojdia

Proiect hotarare aprobare taxe si impozite locale 2021

Proiect hotararea  rectificare buget local 2020

Proiect hotarare aprobare  documentatie inchiriere pasuni  libere

Anexa1.Proiect Studiu Oportunitate  inchiriere pajisti

Anexa2.Proiect Caiet Sarcini  inchiriere pajisti

Anexa3.Proiect Regulament  inchiriere pajisti prin atribuire directa

Anexa4.Proiect Regulament  inchiriere pajisti prin Licitatie publica cu strigare

Anexa5.Proiect model contract  inchiriere pasuni

Proiect hotarare modificare tarife salubritate

Proiect hotarare aprobare Regulament vanzare terenuri proprietate privata a comunei Gavojdia

Proiect hotarare aprobare  documentatie tehnico economica faza PT modernizare strada laterala Salbagel 2

Asfaltare strada laterala  Salbagel 2 - parte desenata

Proiect hotarare aprobare plafon cheltuieli telefonie 2020

Proiect hotarare aprobare suma pentru evenimentele culturale zilele comunei

Proiect hotarare modificare cota carburant vehicule si utilaje

Proiect hotarare relotizare   pasuni

Proiect hotarare aprobare agenda  culturala 2020

Proiect agenda culturala

Proiect hotarare aprobare Regulament vanzare terenuri proprietate privata a comunei Gavojdia

Contribute!
Books!
Shop!