^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2019

Sedinta ordinara a consiliului local din 29.05.2019

Hotarare alocare bani  pentru  participarea ansamblul de dansuri populare la festival Ayvalik  Turcia

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT Modernizare DC si strazi Gavojdia, Jena si  Lugojel

Hotarare aprobare agenda culturala  2019

Hotarare aprobare regulament sala  de fitness

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE  LOCALE 2020

Hotarare dezlipire parcela cimitir  Jena

Hotarare inscriere in CF DS 13   Jena

Hotarare inscriere in CF parcela CC  797 Jena

Hotarare rectificare buget local  2019

Hotarare reziliere contract  inchiriere Ursu Constantin

Proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 17.04.2019

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE  PENTRU COPIII DIN COMUNA

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica lucrari de intretinere strazi pietruite

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE FAZA  PT EXTINDERE RETEA ELECTRICA PUZ GAVOJDIA

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU  EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI

Hotarare dezmembrare teren  gospodarie apa Salbagel

HOTARARE MODIFICARE CONTRACT  INCHIRIERE PASUNE PEPA ION - IANAS

Hotarare privind aprobarea  bugetului local 2019

Hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Cut Anica

Hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Gaspar Ioan

proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 27.03.2019

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REPARATII IMPREJMUIRE MUZEUL SATULUI

Hotarare aprobare valoare NOUA  INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA martie 2019

Hotarare prelungire   contract    inchiriere SC CONSPAUTI SRL

proces verbal

Sedinta ordinara din 27.02.2019

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT  REABILITARE SCOALA SI GRADINITA JENA

hotarare atribuire lot   Legea 15    Van de Kolk Catalin Alexandru

hotarare drum exploatare si aviz  proiect Campo doro

 

hotarare prelungire   contract    inchiriere SC ORANGE ROMANIA SRL

 

hotarare reziliere contract      inchiriere SC ROFELI CONSTRUCT SA

 

Raport activitate primar

 

Raport gestionare bunuri 1

 

proces verbal

Sedinta extraordinara din 22.02.2019

Hotarare neasumare responsabilitate  implementare program pentru scoli

Proces verbal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 30.01.2019

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica extindere retea apa scoala Jena

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA  2019 - 2020

Hotarare aprobare documentatie  capela ortodoxa Gavojdia

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE PT  EXTINDERE RETEA ELECTRICA LUGOJEL ETAPA I

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE SF  CANALIZARE JENA SI SALBAGEL SI MODERNIZARE APA JENA

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE amenajare sant si subtraversare DJ 584A

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE modernizare iluminat public strada stiucii

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE sistem supraveghere video GAVOJDIA

Hotarare aprobare receptie  reparatii trotuar si decolmatare rigole Gavojdia

Hotarare atribuire lot   Legea 15    Cioineag Alin Constantin

Hotarare revocare drept folosinta  lot teren   Negru Sorin Gabriel

HOTARARE STATII TRANSPORT PERSOANE  PRIN CURSE REGULATE

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 14.01.2019

hotarare modificare tarif   salubritate zona 0

proces verbal

Hotarari Consiliu Local 2018

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 17.12.2018
 
 
 
 
 
 
Sedinta ordinara a Consiliului Local din 27.11.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 16.11.2018
 
 
 
Sedinta extraordinara din data de 05.11.2018
 
 
 
 
Sedinta ordinara a consiliului local din 26.10.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedinta ordinara din 26.09.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 20.07.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedinta ordinara din 29.06.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedinta extraordinara a consiliului local din 25.06.2018
 
 
 
 
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 17.04.2018
 

hotarare completare documentatie  inchiriere pasuni  2018

hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Dzitac Ioan

hotarare reziliere contract inchiriere pasune  Chifa Gavrila

proces verbal

SEDINTA ORDINARA DIN 30.03.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente atribuire directa si inchiriere pasuni 2018
 
 
 
 
 
 
 
Formulare inchiriere2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL DIN 19.03.2018

hotarare solicitare imobile  cjt

proces verbal

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 08.03.2018

hotarare achizitie  buldoexcavator

Hotarare aprobare valoare  investitie modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena, Lugojel

Hotarare solicitare scrisoare  garantare avans proiect modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena si  Lugojel

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sedinta ordinara a Consiliului Local din 21.02.2018

hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica climatizare sediul primarie

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica amenajare Gavojdia +si traversare DJ 584A

hotarare aprobare agenda culturala  2018

hotarare modificare HCL nr.612017  privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia 2

hotarare privind aprobarea  bugetului local 2018

hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Rosocha Andrei

agenda culturala 2018

proces verbal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 26.01.2018

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA     2018 - 2019

Hotarare aprobare organigrama si     stat de functi

Hotarare contract folosinta     infrastructura energie electrica

HOTARARE INFIINTARE SERVICIU PUBLIC   DE ASISTENTA SOCIALA

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA   CONTRACTULUI DE   CONCESIUNE AL   DOMNULUI FEDORCA MIHAI BOGDAN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Coreniuc Constantin Petru

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

ORGANIGRAMA

Proces verbal

Stat de functii

 

 

 

 

 

 

 

Hotarari Consiliu Local 2016

Sedinta Publica Extraordinara a Consiliului Local din data 22.12.2016

Proces verbal

Hotarire utilizare excedent

Hotarire rectificare

Hotarire Sucila

Hotarire Laichici

Sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 14.12.2016

Proces verbal

HCL Socaci

HCL Antohi

HCL Vrinceanu

HCL Gaman

HCL Damian

HCL Radu

HCL Cocota

HCL Balinga

HCL Ardelean

HCL Anderca

HCL Balintoni

HCL Rectificare

HCL Digital

HCL Pachete

HCL Receptie trotuar

Sedinta ordinara a consiliului local din 22.10.2016

Proces verbal

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII NR.542016 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 28.10.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LUGOJEL

HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU SCOPET ANA

Hotarare reziliere contract Albulescu Ionel

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.09.2016

Proces verbal

HOTARARE TEREN GOSPODARIE APA SALBAGEL

Hotarare reziliere contract Ursan Marius

Hotarare reziliere contract  Bratima Simona Claudia

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT UTILAJE

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

Hotarare  reprezentant APDT Timis

Anexa HCL completare domeniu public

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2016

Proces verbal

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 RUSALIM MIHAI FLORIN

Hotarare aprobare raport procedura achizitie Modernizare strazi Lugojel

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 GROZA CRISTIAN FLORIN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Craciuneanu Ioan

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Derbac Ioan Emanuel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.07.2016

Proces Verbal

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Herci Alin Nicusor

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Vasiloni Lavinia Elena

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Alin Dacian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Groza Iasmina Georgiana

Hotarare alocare sprijin financiar Biserica Penti costala Jena

hotarare reprezentant ADID

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2017

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ciulei Vasile Alexandru

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 29.06.2016

Proces verbal

Hotarare comisii de specialitate

HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

Sedinta de constituire a consiliului local Gavojdia din data de 23.06.2016

Proces verbal sedinta constituire

Hotarare validare mandate consilieri locali

Hotarare constituire Consiliul Local

Hotarare aprobare Comisie de validare

HOTARARE ALEGERE VICE

Hotarare alegere presedinte de sedinta

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 20.05.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA JENA SI LUGOJEL

HOTARARE ATRIBUIRE TEREN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ABA BANAT

Hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Petru Angel

Hotarare atribuire lot Legea 15 Balint Gabriel Nicolae

hotarare atribuire lot Legea 15 Vanatu Ciprian Ioan

HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Hotarare aprobare procedura eliberare autorizatie desfasurare activitati alimentatie publica

Hotarare aprobare completari proiect Canalizare menajera si statie de epurare Lugojel

Hotarare aprobare conditii de functionare a unitatilor de comert si prestare servicii

Hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

HCL operare alipire in CF terenuri gospodarie apa Salbagel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.04.2016

Proces verbal

Hotarare unificare parcele gospodarie apa Salbagel

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Curac Nicoleta Loredana

Hotarare rectificare buget local 2016

Hotarare modificare HCL aprobare consum carburanti

HOTARARE MODIFICARE FURNIZOR ENERGIE ELECTRICA

Hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia sarbatorii Pastelui

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

Hotarare aprobare parteneriar GAL Caras Timis pentru depunere SDL

Hotarare aprobare agenda culturala 2016

Hotarare acordare mandat special 2016 ADI Apa Canal Timis

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 2 KM

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

HOTARARE APROBARE PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL 2 KM

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 10.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE  REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

DALI Camin Cultural Gavojdia 2015

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU CONTRACT ASISTENTA JURIDICA IN PROCESE DE FOND FUNCIAR

Hotarare diminuare inventar terenuri disponibile conform legea 15

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.02.2016

Raport activitate primar

Raport gestionare bunuri 1

Proces verbal

Hotarare revocare drept folosinta gratuita lot teren Bumbar Viorica

Hotarare implementare proiect tichete gradinita

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PODARU MARIA

Hotarare revocare drept folosinta teren legea 15 Danciu Gheorghe Cosmin

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2016

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE ALEI PIETONALE SI PODET JENA

Hotarare aprobare documente si masuri gestionare serviciu salubritate prin intermediul ADIDI Timis

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN COMUNA

Hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Olga Daniela

Hotarare aprobare proces verbal receptie pietruire strazi PUZ Lugojel

HOTARARE ATRIBUIRE SPATIU SC ECOSAL GNSC SRL

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ivasiuc Mihai

Hotarare aprobare consum carburanti

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 08.02.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE MODERNIZARE DC SI STRAZI IN GAVOJDIA JENA SI SALBAGEL

HOTARARE PNDL MODERNIZARE DC SI STRAZI JENA GAVOJDIA SI LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE 2016

Program Achizitii publice 2016

Hotarare inscriere in CF a Caminului Cultural Salbagel

 

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.01.2016

Proces verbal

HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE SI DREPT FOLOSINTA GRATUITA TEREN MEZEI CRISTIAN ALIN

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Varga Andras Dezso

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE AL DOMNULUI RUSU PETRU

Hotarare privind aprobarea bugetului local 2016

Hotarare prelungire contract inchiriere PFA Ernest Valocsik Ileana

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2016 - 2017

HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU ANUL 2016

Hotarare aprobare organigrama si stat de functii

ORGANIGRAMA

Stat de functii

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 18.01.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

HOTARARE APROBARE DEVIZ GENERAL RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 08.01.2016

Proces verbal

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI

Hotarari Consiliu Local 2017

Sedinta extraordinara din 22.12.2017

hotarare rectificare buget local  2017

proces verbal

Sedinta ordinara din 18.12.2017

hotarare aprobare sume pentru  pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2017

hotarare atribuire lot  Legea 15 Covaci Luminita - Mirabela

HOTARARE MODIFICARE A UNOR TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE ANUL  2018

hotarare modificare HCL nr.612017 privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

hotarare rectificare buget local 2017

hotarare revocare drept folosinta  lot teren   Bucurici Ana

hotarare revocare drept folosinta lot teren Dragomir Diana Firuta

hotarare revocare drept folosinta lot teren Ivasiuc Mihai

hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

hotarire privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2018

proces verbal

Sedinta extraordinare a Consiliului Local din 07.12.2017

hotarare proiect buget 2018 si  estimari 2019 - 2021

hotarare rectificare buget local 2017

proces verbal

sedinta ordinara din 24.11.2017

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica Reparatii trotuar +in localitatea Salbagel

HOTARARE APROBARE PROIECT RETEA  SCOLARA 2018 - 2019

hotarare atribuire lot   Legea 15   Lapadat Nicolae

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 10.11.2017

HOTARARE EXTINDERE   ALIMENTARE CU   APA SI CANALIZARE GAVOJDIA SI LUGOJEL

hotarare rectificare buget local  2017

proces verbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 25.10.2017

hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica modernizare iluminat public strada Primariei

HOTARARE ETINDERE,   REABILITARE,  MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA SI SCOALA JENA

HOTARARE EXTINDERE,   REABILITARE,  MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA GAVOJDIA

proces verbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta Ordinara 17.10.2017

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica incalzire centrala la sediul politiei

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica lucrari reparatii drumuri asfaltate

proces verbal

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Tintarean Stelian Marius

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a consiliului local din 29.09.2017

proces verbal

hotarare rectificare buget local   2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara a consiliului local din 22.09.2017

Anexa HCL completare domeniu   public 

Hotarare aprobare plan ocupare   functii publice 2017

Hotarare inscriere in CF a   Caminului Cultural    Jena si gospodarie apa Jena

Hotarare inscriere in CF a   gradinitei Gavojdia

hotarare inscriere in CF a +scolii +si Gradinitei Jena

Hotarare inscriere in CF a forajului de apa Lugojel

Hotarare inscriere in CF a gospodariei de apa Gavojdia

Hotarare inscriere in CF a STATIEI DE EPURARE LUGOJEL

HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

Hotarare modificare HCL nr.612017   privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

Hotarare reprezentant consiliul de   administratie scoala

Hotarare reziliere contract Surdu   Marioara Doina

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018   COMUNA GAVOJDIA

Proces verbal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sedinta ordinara a consiliului local din 31.08.2017

Hotarare aprobare indicatori   proiect dezvoltare infrastructura apa si apa uzata

Hotarare cofinantare proiect dezvoltare infrastructura apa +si apa uzata

hotarare infiintare club   sportiv   PROGAV Gavojdia

Hotarare mandat special ADI apa   canal

hotarare masuri terenuri afectate   de proiect transgaz

hotarare rectificare buget   local

Indicatori_Anexa HCL_Gavojdia   aprobare SF

proces verbal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.08.2017

HOTARARE APROBARE CONTRACT    SALUBRITATE Zona   0

proces verbal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.07.2017

hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbage

hotarare aprobare documentatie tehnico economica reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural Jena

HOTARARE APROBARE PROIECT  AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 400 M

hotarare rectificare buget local 2017

HOTARARE VANZARE IMOBIL   CASA SPECIALISTULUI DIN LUGOJEL

hotarâre privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia

proces verbal

hotarare aprobare demolare constructie administrativa Gavojdia nr 300

-------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara din   30.06.2017

sedinta ordinara a consiliului local din data de 31.05.2017

Hotarare aprobare documentatie tehnico economica lucrari decolmatare canal Gavojdia

Hotarare atribuire lot   Legea 15   Tintarean Stelian Marius

HOTARARE DESFIINTARE CONSTRUCTII SC GA CO IMPORT EXPORT

Hotarare rectificare buget local 2017

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Herci Florin Vic¦


HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE ZLATE SORIN MIHAI SI ZLATE TEREZIA SUSANA

HOTARARE TRANSMITERE DREPT INCHIRIERE  USCATU CRISTINA RAMONA SI USCATU SEBASTIAN ALIN

proces verbal


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sedinta extraordinara a consiliului local din 19.05.2017/Hotarare  solicitare scrisoare   garantare avans proiect REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

sedinta extraordinara a consiliului local din 19.05.2017/Hotarare aprobare valoare   INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului local din 27.04.2017

hotarare achizitie autoturism

hotarare alocare sprijin financiar pentru cultele religioase din comuna

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI IN COMUNA GAVOJDIA

hotarare atribuire lot   Legea 15   Ienea Nicoleta - Mirabela

HOTARARE OPORTUNITATE INFIINTARE CLUB SPORTIV

hotarare prelungire   contract   inchiriere SC CONSPAUTI SRL

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SALBAGEL

hotarare rectificare buget local 2017

hotarare reprezentant aga apa canal

hotarare revocare drept folosinta   lot teren   Vânatu Ciprian Ioan

hotarare reziliere contract     inchiriere SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

proces verbal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 12.04.2017

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE   PENTRU COPIII DIN COMUNA

proces verbal

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.03.2017

 Hotarare actualizare   inventar     terenuri disponibile conform   leg 15

Hotarare aprobare agenda culturala   2017

hotarare aprobare Regulament de organizare +Öi functionare

Hotarare inchiriere   licitatie     loturi casa Lugojel si Gavojdia

HOTARARE MODIFICARE TARIF   SALUBRIZARE

Hotarare privind aprobarea   bugetului local 2016

Proces verbaL

Raportul primarului privind   gestionarea bunurilor comunei in anul 2016

Raportul primarului privind starea   economica, sociala si de mediu a comunei Gavojdia

----------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul primarului privind starea   economica, sociala si de mediu a comunei Gavojdia

Sedinta din 22.03.2017

HOTARIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA, JENA SI LUGOJEL

proces verbal

Sedinta din 15.03.2017

hotarare solicitare finantare prin   PNDL pentru Modernizare sistem iluminat public stradal in Com   Gavojdia

proces verbal

Sedinta din 27.02.2017

Hotarare accesare finantare PNDL    extindere alimentare cu apa si canalizare Gavojdia si Lugojel

Hotarare accesare finantare PNDL    Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Gavojdia

Hotarare accesare finantare PNDL    Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita si Scoala    Jena

HOTARARE ACCESARE FINANTARE PNDL PENTRU OBIECTIVUL REALIZARE CANALIZARE PLUVIAL-é CU RIGOLE BETONATE +PI REFACERE ACCESE IN GAVOJDIA

Hotarare atribuire lot Legea 15   Popeti Flavius Armando

HOTARARE MODIFICARE TAXE LOCALE   INCHIRIERE CAMINE CULTURALE

proces verbal

Sedinta extraordinara a consiliului local din 23.02.2017

proces verbal

HOTARARE ACCESARE FINANTARE PNDL   PENTRU OBIECTIVUL  MODERNIZARE DC SI STRAZI JENA, GAVOJDIA SI  LUGOJEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------

proces verbal

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI TVA 19%.doc

hotarare  reprezentant   APDTTimis

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.01.2017

proces verbal

hotarare reziliere contract inchiriere pasune Rosoca Roxana Adriana Iuliana

hotarare revocare drept folosinta teren legea 15 Cut Alexa

hotarare prelungire PUG

hotarare atribuire lot Legea 15 Chechedi Lavinia - Roxana

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2017 - 2018

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL  LOCALITATEA LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL1

hotarare predare sistem canalizare Lugojel

hotarare transmitere sistem canalizare Lugojel catre Aquatim

anexa hcl predare canalizare Lugojel catre Aquatim

 Sedinta publica extraordinara a Consiliului Local din data de 05.01.2017

Proces verbal

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR   DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI

Hotarari Consiliu Local 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 15.12.2014

Proces verbal

HOTARARE RECTIFCARE BUGET LOCAL 2014

Sedinta ordinara a consiliului local din 05.12.2014

Proces Verbal

Hotarare taxe impozite 2015

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proces verbal receptie modernizare DC 131 1 km

Hotarare pachete Craciun

Hotarare alte taxe locale 2015

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 17.11.2014

Proces Verbal

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proiect modernizare DC 131 si strazi

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.10.2014

Proces verbal

Stat de functii

ORGANIGRAMA

Hotarare aparat propriu

HCL mandat special ADI Apa Canal

HOTARARE DEVIZ RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

HOTARARE DEZLIPIRE P.U.Z. LUGOJEL

Hotarare aprobare raport procedura canalizare Lugojel

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 06.10.2014

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala Gavojdia

Hotarare aprobare indicatori DC 131 si strazi Gavojdia

Proces verbal

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 26.09.2014

 Proces verbal

Hotarare regulament tractoare

Hotarare rectificare buget

Hotarare proces verbal receptie pasuni

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.08.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Anexa 1 Organigrama

Anexa 2 Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.07.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind validarea mandatului domnului PROCOP MIHAI , primul supleant din lista electorală a Partidului Poporului – Dan Diaconescu

Hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea unei taxe speciale la nivelul Comunei Găvojdia pentru întocmirea dosarelor de preempţiune pentru vânzarea terenurilor din extravilan 

Hotarare privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr.402785 Găvojdia nr.cadastral 402785

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Teren multisport în incinta Şcolii primare Jena”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.06.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinţe domnului Popu Vasile

Hotarare privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al comunei Gavojdia a unui imobil şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

Anexa continand completari la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Gavojdia

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel – 1 km”

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Amenajare şi reparaţii interioare la sediul Primăriei Gavojdia”

 


 

Sedinta publica extraordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel”

Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Gavojdia la Grupul de Acţiune Locală „Caraş – Timiş”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 20.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind transmiterea unor mijloace fixe si terenurile aferente catre SC Aquatim SA

Anexa HCL predare bunuri catre SC Aquatim SA

Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2015

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.04.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr.378/71.02.2014 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi COVACI SLAVIŢA – Intreprindere Individuală

Hotarare privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

Hotarare privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

ANEXA 1la HCL nr.17/2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CONSTANTIN CRISTIAN - LAURENŢIU

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.03.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC CONSPAUTI SRL în baza contractului de concesiune nr. 648/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 – 31.12.2013 

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC MECLAUD SRL în baza contractului de concesiune nr. 649/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 - 31.12.2013

Hotarare privind Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" si aprobarea participării comunei GAVOJDIA in calitatea de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" 

Hotarare privind predarea imobilului în care funcţionează Căminul Cultural din localitatea Gavojdia către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. SA pe perioada efectuării unor lucrări de reabilitare şi dotare

STATUTULAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

ACT CONSTITUTIV al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor suprafeţe din păşunea comunală pe care urmează să se realizeze lucrări de ameliorare şi însuşirea Declaraţiei de eligibilitate pentru anul 2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

ANEXA 1 la proiectul nr.1142/2014


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.02.2014

Proces verbal de sedinta

Raport privind gestionarea bunurilor Comunei Gavojdia in anul 2013

Raport privind starea economica si sociala a Comunei Gavojdia la 31.12.2013

Hotarare privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 31.01.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Bugetul pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea participării Comunei Gavojdia prin Consiliul Local Gavojdia la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”

Hotarare privind aprobarea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Centru de Informare Turistică Comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.12.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea vânzării către SC GRACE COMPANY SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.482 Gavojdia nr.top 268/b/1 în suprafaţă de 3.524 mp din domeniul privat al comunei

Hotarare privind reţeaua şcolară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia pentru anul şcolar 2014-2015

Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014

Hotarare privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2014 şi a tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul 2014

Hotarare privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Centru de informare turistică Găvojdia”

Contribute!
Books!
Shop!