^ Back to Top

SEDINTA ORDINARA DIN 18.12.2019

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT modernizare strada laterala Lugojel

Hotarare aprobare sume pentru  pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2019

HOTARARE MODIFICARE CONTRACT  INCHIRIERE PASUNE ANDREI CORNEL

Hotarare privind aprobarea  situatiilor deosebite pentru acordarea ajutorului de urgenta

Hotarare rectificare buget local  2019

proces verbal

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 09.12.2019

Hotarare aprobare valoare   REABILITARE SCOALA SI GRADINITA JENA

Hotarare valoare investitie si  scrisoare garantie avans achizitie buldoexcavator

Proces verbal

SEDINTA ORDINARA DIN 27.11.2019

HOTARARE APROBARE  INVENTAR DOMENIU  PRIVAT

Hotarare aprobare demarare  proceduri modificare PUZ Lugojel sud vest zona rezidentiala, industriala,  depozitare, servicii

Hotarare infiintare distributie  gaze naturale

Hotarare inscriere in CF CC 33 SI  CC 34

Hotarare rectificare buget local  2019

HOTARARE APROBARE PROIECT RETEA  SCOLARA 2020 - 2021

 

Proces verbal

SEDINTA ORDINARA DIN 30.10.2019

Hotarare inscriere in CF DS 42 DE  352 DE 41

Hotarare rectificare buget local  2019

Hotarare reziliere contract concesiune SC  DENMARG

Proces verbal

Sedinta extraordinara a consiliului local din 14.10.2019

HOTARARE MODIFICARE  INVENTAR  DOMENIU PUBLIC

Anexa HCL modificare inventar  domeniul public 2019

Proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 25.09.2019

Hotarare atribuire lot   Legea 15   Mihai Catalin Constantin

Hotarare rectificare buget local  2019

Hotarare reprezentant consiliul de  administratie scoala 2019-2020

Hotarare revocare drept folosinta  lot teren Bumbar Nastaca

HOTARARE TRANSMITERE DREPT  CONCESIUNE ROSOCHA ANDREI

HOTARIRE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Proces verbal

Sedinta extraordinara din 11.09.2019

Hotarare dezlipire si alipire  parcele DC 217 Lugojel

Proces verbal

Sedinta ordinara din 30.08.2019

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT Amenajare rigole si accese pietonale  Gavojdia

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT modernizare strada laterala Jena

Hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica faza PT lucrari de reabilitare, modernizare, extindere +si dotare Camin Cultural din localitatea Salbagel Comuna Gavojdia jud.Timis

Hotarare aprobare organigrama si  stat de functii

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Hotarare rectificare buget local  2019

ORGANIGRAMA

Stat de functii

Proces verbal

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 14.08.2019

Hotarare colaborare cu comuna  Criciova pentru reabilitare pod

Proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 31.07.2019

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT reabilitare Gradinita Gavojdia

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT reabilitare Gradinita Lugojel

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT reabilitare scoala si gradinita Jena

Hotarare atribuire lot   Legea 15    Popeti Flavia

Hotarare operare in CF dezlipire   pasune Jena

HOTARARE RETRAGERE DIN ASOCIATIA DE  PROPRIETARI GAVOJDIA STIUCA

HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE ILIE MARIANA

Sedinta ordinara a consiliului local din 26.06.2019

HOTARARE APROBARE PLAN   PERFECTIONARE PROFESIONALA 2019

HOTARARE AVIZ RECLAMA PUBLICITARE  AUDIO

Hotarare dezmembrare teren Jena

Hotarare modificare HCL nr.612017  privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

Hotarare rectificare buget local  2019

HOTARARE RECTIFICARE SUPRAFATA CF  405778 JENA

HOTARARE RETRAGERE DIN ASOCIATIA  COMUNELOR DIN ROMANIA

Hotarare vanzare bunuri proiect  PHARE 2006

proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 29.05.2019

Hotarare alocare bani  pentru  participarea ansamblul de dansuri populare la festival Ayvalik  Turcia

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica faza PT Modernizare DC si strazi Gavojdia, Jena si  Lugojel

Hotarare aprobare agenda culturala  2019

Hotarare aprobare regulament sala  de fitness

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE  LOCALE 2020

Hotarare dezlipire parcela cimitir  Jena

Hotarare inscriere in CF DS 13   Jena

Hotarare inscriere in CF parcela CC  797 Jena

Hotarare rectificare buget local  2019

Hotarare reziliere contract  inchiriere Ursu Constantin

Proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 17.04.2019

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE  PENTRU COPIII DIN COMUNA

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica lucrari de intretinere strazi pietruite

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE FAZA  PT EXTINDERE RETEA ELECTRICA PUZ GAVOJDIA

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU  EVENIMETELE CULTURALE ZILELE    COMUNEI

Hotarare dezmembrare teren  gospodarie apa Salbagel

HOTARARE MODIFICARE CONTRACT  INCHIRIERE PASUNE PEPA ION - IANAS

Hotarare privind aprobarea  bugetului local 2019

Hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Cut Anica

Hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Gaspar Ioan

proces verbal

Sedinta ordinara a consiliului local din 27.03.2019

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE REPARATII IMPREJMUIRE MUZEUL SATULUI

Hotarare aprobare valoare NOUA  INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA martie 2019

Hotarare prelungire   contract    inchiriere SC CONSPAUTI SRL

proces verbal

Sedinta ordinara din 27.02.2019

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT  REABILITARE SCOALA SI GRADINITA JENA

hotarare atribuire lot   Legea 15    Van de Kolk Catalin Alexandru

hotarare drum exploatare si aviz  proiect Campo doro

 

hotarare prelungire   contract    inchiriere SC ORANGE ROMANIA SRL

 

hotarare reziliere contract      inchiriere SC ROFELI CONSTRUCT SA

 

Raport activitate primar

 

Raport gestionare bunuri 1

 

proces verbal

Sedinta extraordinara din 22.02.2019

Hotarare neasumare responsabilitate  implementare program pentru scoli

Proces verbal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 30.01.2019

Hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica extindere retea apa scoala Jena

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA  2019 - 2020

Hotarare aprobare documentatie  capela ortodoxa Gavojdia

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE PT  EXTINDERE RETEA ELECTRICA LUGOJEL ETAPA I

HOTARARE APROBARE DOCUMENTATIE SF  CANALIZARE JENA SI SALBAGEL SI MODERNIZARE APA JENA

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE amenajare sant si subtraversare DJ 584A

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE modernizare iluminat public strada stiucii

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL  RECEPTIE sistem supraveghere video GAVOJDIA

Hotarare aprobare receptie  reparatii trotuar si decolmatare rigole Gavojdia

Hotarare atribuire lot   Legea 15    Cioineag Alin Constantin

Hotarare revocare drept folosinta  lot teren   Negru Sorin Gabriel

HOTARARE STATII TRANSPORT PERSOANE  PRIN CURSE REGULATE

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 14.01.2019

hotarare modificare tarif   salubritate zona 0

proces verbal

Contribute!
Books!
Shop!