^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2015

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.12.2015

Proces Verbal

Hotarare rectificare buget local 2015

SEDINTA PUBLICA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.12.2015

Proces verbal

HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR

Hotarare rectificare buget local 2015

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOMNULUI CHILNICEAN SEBASTIAN ION

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PETRARU DORINA

HOTARARE MODIFICARE TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZARE  SALA SPORT

HOTARARE MODIFICARE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE PEPA ION IANAS

HOTARARE AMPLASARE ADAPOST ANIMALE PE PASUNEA INCHIRIATA DE MOGA CONSTANTIN

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE CRACIUN PENTRU COPIII DIN COMUNA

HOTARARE ACORDARE  SCUTIRE TAXA SALUBRITATE

SEDINTA PUBLICA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10.12.2015

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL  2015

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 27.11.2015

Proces verbal

Hotarare inscriere in CF a unor imobile proprietate publica

Hotarare stabilire domenii pentru prestarea de activitati neremunerate in folosul comunitatii

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL  2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 09.11.2015

Proces Verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2016

Hotarare atribuire lot Legea 15 Lungu Valentina Florina

HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

PROIECT TEHNIC PIETRUIRE STRAZI PUZ LUGOJEL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN DATA DE 26.10.2015

Proces verbal

PROIECT PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Hotarare reziliere contract concesiune SC DRUMCO SA

HOTARARE APROBARE  PROGRAM ACHIZITII 2015

HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU VISEGAN COSMIN

SEDINTA ORINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 12.10.2015

Proces verbal

Hotarare aprobare indicatori obiectiv reparatii Camin Cultural Jena

Hotarare indicatori intretinere strazi pietruite Lugojel

Lista de cantitati antemasuratoare Lugojel intretinere strazi pietruite

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE APROBARE INDICATORI OBIECTIV PODET SI ALEI PIETONALE JENA

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.09.2015

Proces verbal

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016 COMUNA GAVOJDIA

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE DOMENIU PUBLIC CIT

Hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2016

Anexa HCL domeniu public CIT

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN 07.09.2015

Proces verbal

Hotarare revocare drept folosinta Pirga Florentina Daiana

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Farcas Traian Dorin

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Bancu Catalin Alexandru

Hotarare revocare drept folosinta lot Bungeanu Lorena Carmen si Bungeanu Ciprian

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI GAVOJDIA 2014-2020

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ungureanu Motrea

Hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin si Mihaila Daniela Clara

Hotarare atribuire lot Legea 15 Marisescu Angelica

HOTARARE APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE A COMUNEI 2014-2020

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA DIN 07.08.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

HOTARARE NECESITATE PROIECT ASFALTARE STRAZI LUGOJEL

Hotarare inscriere imobil Casa specialistului in  domeniul privat al comunei

HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE  2016

HOTARARE RENUNTARE DREPT ADMINISTRARE TEREN CENTRU PLASAMENT

Hotarare atribuire lot Legea 15 Dobrescu Nicoleta Elena

Hotarare reziliere contract inchiriere SC ALOE FARM SRL

HOTARARE APROBARE MODEL PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

Hotarare alte taxe locale 2016

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 17.07.2015

Proces verbal

HOTARARE INSUSIRE RAPORT SI DECIZIE CURTE DE CONTURI

Hotarare atribuire teren Legea 15 Tobosaru Florin

Hotarare atribuire teren Legea 15 Bancu Catalin Alexandru

Hotarare atribuire teren Legea 15 Ardelean Dan Marius

Hotarare atribuire teren Legea 15  Romanescu Adina Lelica

Hotarare atribuire lot Legea 15 Mihaila Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Visoi Victor

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Lavinia Elena

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Bogdan Ioan

Hotarare atribuire lot Legea 15 Varga Adras Dezso

Hotarare atribuire lot Legea 15 Subtire Cosmin Adrian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Simion Cosmin Alin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Nicolae Cristian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Romanescu Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Radu Ioan - Romeo

Hotarare atribuire lot Legea 15 Pîrgă Florentina Daiana

Hotarare atribuire lot Legea 15 Herci Alin Nicusor

Hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Traian Dorin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Darabant Ioan Emanuel

Hotarare atribuire lot Legea 15 Craciuneanu Ciprian Constantin

Hotarare atribuire lot Legea 15 Cocota Emilia

Hotarare atribuire lot Legea 15 Bungeanu Lorena Carmen si Bungeanu Ciprian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Botan Adrian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Balinga Elena Vasilica

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ardelean Ana Maria

Hotarare atribuire lot Legea 15 Anderca Oana Bianca

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

Hotarare aderare asociatie sportiva Timisul Gavojdia

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 06.07.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.06.2015

Proces verbal

Hotarare relotizare pasuni

HOTARARE DESEMNARE REPREZENTANT IN AGA APA CANAL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 08.06.2015

Proces verbal

HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2015

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 25.05.2015

Proces verbal

Hotarare aprobare documentatie inchiriere pasune 2015

1.STUDIU DE OPORTUNITATE - GAVOJDIA

2.REGULAMENT PASUNAT GAVOJDIA

3.REGULAMENT  LICITATIE - GAVOJDIA

4.Caiet de sarcini - pasuni gavojdia

5.Documentatia de atribuire

Hotarare aprobare amenajament pastoral

Amenajament Pastoral Comuna Gavojdia

Hotarare modificare hotarare nr.13 din 2015 privind concesionarea loturilor de casa din Lugojel

HOTARARE ADERARE POTENTIAL GAL PENTRU ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Hotarare inchiriere zona industriala Lugojel

Hotarare aprobare raport procedura

HOTARARE CERERE MATCON

Hotarare licitatie loturi casa Gavojdia 2015

HOTARARE MANDAT REPREZENTARE GAL

HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

5.1   ANEXE - caiet de sarcini

Formular F6 - formularul de oferta

Formularul F3 - IMM

Formularul F1 - DECLARATIE OFERTA

Formularul F3 - declaratie acte

Formularul F1 - INFORMATII GENERALE

Anexa nr. 3

Anexa nr. 2

Anexa nr. 1

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.04.2015

Proces verbal

Hotarare reziliere contract concesiune TECHNOCER

Hotarare rectificare buget local 2015

Hotarare privind aprobare masuri de gospodarire comunala

Hotarare prelungire contract inchiriere CONSPAUTI

Hotarare inventar leg 15 si criterii atribuire terenuri

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN   COMUNA

HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII 2015

PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2015

Hotarare aprobare GAL Caras-Timis

Anexa 1 ACT CONSTITUTIV  GAL Caras-Timis

Anexa 2 STATUT GAL CARAS-TIMIS

Sedinta ordinara a consiliului local din 16.03.2015

Proces verbal

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2015

Hotarare pret gunoi

Hotarare prelungire contract ALOEFARM

Hotarare licitatie loturi casa Lugojel

Hotarare concesionare zona industriala Lugojel

HOTARARE APROBARE PROIECT DC 131 SI STRAZI

HCL operare dezlipire Ps10

Sedinta ordinara a consiliului local 10.02.2015

Proces verbal

Buget local 2015

Hotarare aprobare buget 2015

Hotarare dezmembrare PUZ Lugojel

Sedinta ordinara a consiliului local din 30.01.2015

Proces verbal

Hotarare prelungire contract inchiriere

Hotarare proces verbal teren sport Jena

Hotarare asociatie sportiva

Hotarare retea scolara

Raport activitate primar

Raport gestionare bunuri 1

Contribute!
Books!
Shop!