^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2016

Sedinta Publica Extraordinara a Consiliului Local din data 22.12.2016

Proces verbal

Hotarire utilizare excedent

Hotarire rectificare

Hotarire Sucila

Hotarire Laichici

Sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 14.12.2016

Proces verbal

HCL Socaci

HCL Antohi

HCL Vrinceanu

HCL Gaman

HCL Damian

HCL Radu

HCL Cocota

HCL Balinga

HCL Ardelean

HCL Anderca

HCL Balintoni

HCL Rectificare

HCL Digital

HCL Pachete

HCL Receptie trotuar

Sedinta ordinara a consiliului local din 22.10.2016

Proces verbal

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII NR.542016 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 28.10.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LUGOJEL

HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU SCOPET ANA

Hotarare reziliere contract Albulescu Ionel

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.09.2016

Proces verbal

HOTARARE TEREN GOSPODARIE APA SALBAGEL

Hotarare reziliere contract Ursan Marius

Hotarare reziliere contract  Bratima Simona Claudia

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT UTILAJE

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

Hotarare  reprezentant APDT Timis

Anexa HCL completare domeniu public

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2016

Proces verbal

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 RUSALIM MIHAI FLORIN

Hotarare aprobare raport procedura achizitie Modernizare strazi Lugojel

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 GROZA CRISTIAN FLORIN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Craciuneanu Ioan

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Derbac Ioan Emanuel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.07.2016

Proces Verbal

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Herci Alin Nicusor

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Vasiloni Lavinia Elena

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Alin Dacian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Groza Iasmina Georgiana

Hotarare alocare sprijin financiar Biserica Penti costala Jena

hotarare reprezentant ADID

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2017

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ciulei Vasile Alexandru

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 29.06.2016

Proces verbal

Hotarare comisii de specialitate

HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

Sedinta de constituire a consiliului local Gavojdia din data de 23.06.2016

Proces verbal sedinta constituire

Hotarare validare mandate consilieri locali

Hotarare constituire Consiliul Local

Hotarare aprobare Comisie de validare

HOTARARE ALEGERE VICE

Hotarare alegere presedinte de sedinta

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 20.05.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA JENA SI LUGOJEL

HOTARARE ATRIBUIRE TEREN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ABA BANAT

Hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Petru Angel

Hotarare atribuire lot Legea 15 Balint Gabriel Nicolae

hotarare atribuire lot Legea 15 Vanatu Ciprian Ioan

HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Hotarare aprobare procedura eliberare autorizatie desfasurare activitati alimentatie publica

Hotarare aprobare completari proiect Canalizare menajera si statie de epurare Lugojel

Hotarare aprobare conditii de functionare a unitatilor de comert si prestare servicii

Hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

HCL operare alipire in CF terenuri gospodarie apa Salbagel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.04.2016

Proces verbal

Hotarare unificare parcele gospodarie apa Salbagel

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Curac Nicoleta Loredana

Hotarare rectificare buget local 2016

Hotarare modificare HCL aprobare consum carburanti

HOTARARE MODIFICARE FURNIZOR ENERGIE ELECTRICA

Hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia sarbatorii Pastelui

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

Hotarare aprobare parteneriar GAL Caras Timis pentru depunere SDL

Hotarare aprobare agenda culturala 2016

Hotarare acordare mandat special 2016 ADI Apa Canal Timis

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 2 KM

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

HOTARARE APROBARE PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL 2 KM

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 10.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE  REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

DALI Camin Cultural Gavojdia 2015

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU CONTRACT ASISTENTA JURIDICA IN PROCESE DE FOND FUNCIAR

Hotarare diminuare inventar terenuri disponibile conform legea 15

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.02.2016

Raport activitate primar

Raport gestionare bunuri 1

Proces verbal

Hotarare revocare drept folosinta gratuita lot teren Bumbar Viorica

Hotarare implementare proiect tichete gradinita

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PODARU MARIA

Hotarare revocare drept folosinta teren legea 15 Danciu Gheorghe Cosmin

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2016

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE ALEI PIETONALE SI PODET JENA

Hotarare aprobare documente si masuri gestionare serviciu salubritate prin intermediul ADIDI Timis

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN COMUNA

Hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Olga Daniela

Hotarare aprobare proces verbal receptie pietruire strazi PUZ Lugojel

HOTARARE ATRIBUIRE SPATIU SC ECOSAL GNSC SRL

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ivasiuc Mihai

Hotarare aprobare consum carburanti

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 08.02.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE MODERNIZARE DC SI STRAZI IN GAVOJDIA JENA SI SALBAGEL

HOTARARE PNDL MODERNIZARE DC SI STRAZI JENA GAVOJDIA SI LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE 2016

Program Achizitii publice 2016

Hotarare inscriere in CF a Caminului Cultural Salbagel

 

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.01.2016

Proces verbal

HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE SI DREPT FOLOSINTA GRATUITA TEREN MEZEI CRISTIAN ALIN

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Varga Andras Dezso

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE AL DOMNULUI RUSU PETRU

Hotarare privind aprobarea bugetului local 2016

Hotarare prelungire contract inchiriere PFA Ernest Valocsik Ileana

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2016 - 2017

HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU ANUL 2016

Hotarare aprobare organigrama si stat de functii

ORGANIGRAMA

Stat de functii

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 18.01.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

HOTARARE APROBARE DEVIZ GENERAL RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 08.01.2016

Proces verbal

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI

Contribute!
Books!
Shop!