^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2018

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 20.07.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedinta ordinara din 29.06.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedinta extraordinara a consiliului local din 25.06.2018
 
 
 
 
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 17.04.2018
 

hotarare completare documentatie  inchiriere pasuni  2018

hotarare reziliere contract  inchiriere pasune  Dzitac Ioan

hotarare reziliere contract inchiriere pasune  Chifa Gavrila

proces verbal

SEDINTA ORDINARA DIN 30.03.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente atribuire directa si inchiriere pasuni 2018
 
 
 
 
 
 
 
Formulare inchiriere2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL DIN 19.03.2018

hotarare solicitare imobile  cjt

proces verbal

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 08.03.2018

hotarare achizitie  buldoexcavator

Hotarare aprobare valoare  investitie modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena, Lugojel

Hotarare solicitare scrisoare  garantare avans proiect modernizare dc si strazi Gavojdia, Jena si  Lugojel

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sedinta ordinara a Consiliului Local din 21.02.2018

hotarare aprobare   documentatie    tehnico economica climatizare sediul primarie

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica amenajare Gavojdia +si traversare DJ 584A

hotarare aprobare agenda culturala  2018

hotarare modificare HCL nr.612017  privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia 2

hotarare privind aprobarea  bugetului local 2018

hotarare revocare drept folosinta      lot teren   Rosocha Andrei

agenda culturala 2018

proces verbal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara a Consiliului Local din 26.01.2018

HOTARARE APROBARE  RETEA SCOLARA     2018 - 2019

Hotarare aprobare organigrama si     stat de functi

Hotarare contract folosinta     infrastructura energie electrica

HOTARARE INFIINTARE SERVICIU PUBLIC   DE ASISTENTA SOCIALA

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA   CONTRACTULUI DE   CONCESIUNE AL   DOMNULUI FEDORCA MIHAI BOGDAN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Coreniuc Constantin Petru

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

ORGANIGRAMA

Proces verbal

Stat de functii

 

 

 

 

 

 

 

Hotarari Consiliu Local 2017

Sedinta extraordinara din 22.12.2017

hotarare rectificare buget local  2017

proces verbal

Sedinta ordinara din 18.12.2017

hotarare aprobare sume pentru  pachete copii cu ocazia   sarbatorilor de iarna 2017

hotarare atribuire lot  Legea 15 Covaci Luminita - Mirabela

HOTARARE MODIFICARE A UNOR TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE ANUL  2018

hotarare modificare HCL nr.612017 privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

hotarare rectificare buget local 2017

hotarare revocare drept folosinta  lot teren   Bucurici Ana

hotarare revocare drept folosinta lot teren Dragomir Diana Firuta

hotarare revocare drept folosinta lot teren Ivasiuc Mihai

hotarare reziliere contract inchiriere pasune Covaci Roxana

hotarire privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia incepand cu 01.01.2018

proces verbal

Sedinta extraordinare a Consiliului Local din 07.12.2017

hotarare proiect buget 2018 si  estimari 2019 - 2021

hotarare rectificare buget local 2017

proces verbal

sedinta ordinara din 24.11.2017

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica Reparatii trotuar +in localitatea Salbagel

HOTARARE APROBARE PROIECT RETEA  SCOLARA 2018 - 2019

hotarare atribuire lot   Legea 15   Lapadat Nicolae

proces verbal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 10.11.2017

HOTARARE EXTINDERE   ALIMENTARE CU   APA SI CANALIZARE GAVOJDIA SI LUGOJEL

hotarare rectificare buget local  2017

proces verbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 25.10.2017

hotarare aprobarea   documentatie tehnico economica modernizare iluminat public strada Primariei

HOTARARE ETINDERE,   REABILITARE,  MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA SI SCOALA JENA

HOTARARE EXTINDERE,   REABILITARE,  MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA GAVOJDIA

proces verbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta Ordinara 17.10.2017

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica incalzire centrala la sediul politiei

hotarare aprobare   documentatie   tehnico economica lucrari reparatii drumuri asfaltate

proces verbal

proiect hotarare revocare drept   folosinta   lot teren   Tintarean Stelian Marius

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a consiliului local din 29.09.2017

proces verbal

hotarare rectificare buget local   2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara a consiliului local din 22.09.2017

Anexa HCL completare domeniu   public 

Hotarare aprobare plan ocupare   functii publice 2017

Hotarare inscriere in CF a   Caminului Cultural    Jena si gospodarie apa Jena

Hotarare inscriere in CF a   gradinitei Gavojdia

hotarare inscriere in CF a +scolii +si Gradinitei Jena

Hotarare inscriere in CF a forajului de apa Lugojel

Hotarare inscriere in CF a gospodariei de apa Gavojdia

Hotarare inscriere in CF a STATIEI DE EPURARE LUGOJEL

HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

Hotarare modificare HCL nr.612017   privind infiintare club   sportiv PROGAV Gavojdia

Hotarare reprezentant consiliul de   administratie scoala

Hotarare reziliere contract Surdu   Marioara Doina

PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018   COMUNA GAVOJDIA

Proces verbal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sedinta ordinara a consiliului local din 31.08.2017

Hotarare aprobare indicatori   proiect dezvoltare infrastructura apa si apa uzata

Hotarare cofinantare proiect dezvoltare infrastructura apa +si apa uzata

hotarare infiintare club   sportiv   PROGAV Gavojdia

Hotarare mandat special ADI apa   canal

hotarare masuri terenuri afectate   de proiect transgaz

hotarare rectificare buget   local

Indicatori_Anexa HCL_Gavojdia   aprobare SF

proces verbal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 16.08.2017

HOTARARE APROBARE CONTRACT    SALUBRITATE Zona   0

proces verbal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.07.2017

hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbage

hotarare aprobare documentatie tehnico economica reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural Jena

HOTARARE APROBARE PROIECT  AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 400 M

hotarare rectificare buget local 2017

HOTARARE VANZARE IMOBIL   CASA SPECIALISTULUI DIN LUGOJEL

hotarâre privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Gavojdia

proces verbal

hotarare aprobare demolare constructie administrativa Gavojdia nr 300

-------------------------------------------------------------------------

Sedinta ordinara din   30.06.2017

sedinta ordinara a consiliului local din data de 31.05.2017

Hotarare aprobare documentatie tehnico economica lucrari decolmatare canal Gavojdia

Hotarare atribuire lot   Legea 15   Tintarean Stelian Marius

HOTARARE DESFIINTARE CONSTRUCTII SC GA CO IMPORT EXPORT

Hotarare rectificare buget local 2017

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Herci Florin Vic¦


HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE ZLATE SORIN MIHAI SI ZLATE TEREZIA SUSANA

HOTARARE TRANSMITERE DREPT INCHIRIERE  USCATU CRISTINA RAMONA SI USCATU SEBASTIAN ALIN

proces verbal


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sedinta extraordinara a consiliului local din 19.05.2017/Hotarare  solicitare scrisoare   garantare avans proiect REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

sedinta extraordinara a consiliului local din 19.05.2017/Hotarare aprobare valoare   INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

proces verbal

Sedinta ordinara a Consiliului local din 27.04.2017

hotarare achizitie autoturism

hotarare alocare sprijin financiar pentru cultele religioase din comuna

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI IN COMUNA GAVOJDIA

hotarare atribuire lot   Legea 15   Ienea Nicoleta - Mirabela

HOTARARE OPORTUNITATE INFIINTARE CLUB SPORTIV

hotarare prelungire   contract   inchiriere SC CONSPAUTI SRL

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SALBAGEL

hotarare rectificare buget local 2017

hotarare reprezentant aga apa canal

hotarare revocare drept folosinta   lot teren   Vânatu Ciprian Ioan

hotarare reziliere contract     inchiriere SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

proces verbal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedinta extraordinara a Consiliului local din 12.04.2017

HOTARARE ACORDARE CADOURI DE PASTE   PENTRU COPIII DIN COMUNA

proces verbal

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.03.2017

 Hotarare actualizare   inventar     terenuri disponibile conform   leg 15

Hotarare aprobare agenda culturala   2017

hotarare aprobare Regulament de organizare +Öi functionare

Hotarare inchiriere   licitatie     loturi casa Lugojel si Gavojdia

HOTARARE MODIFICARE TARIF   SALUBRIZARE

Hotarare privind aprobarea   bugetului local 2016

Proces verbaL

Raportul primarului privind   gestionarea bunurilor comunei in anul 2016

Raportul primarului privind starea   economica, sociala si de mediu a comunei Gavojdia

----------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul primarului privind starea   economica, sociala si de mediu a comunei Gavojdia

Sedinta din 22.03.2017

HOTARIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA, JENA SI LUGOJEL

proces verbal

Sedinta din 15.03.2017

hotarare solicitare finantare prin   PNDL pentru Modernizare sistem iluminat public stradal in Com   Gavojdia

proces verbal

Sedinta din 27.02.2017

Hotarare accesare finantare PNDL    extindere alimentare cu apa si canalizare Gavojdia si Lugojel

Hotarare accesare finantare PNDL    Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Gavojdia

Hotarare accesare finantare PNDL    Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita si Scoala    Jena

HOTARARE ACCESARE FINANTARE PNDL PENTRU OBIECTIVUL REALIZARE CANALIZARE PLUVIAL-é CU RIGOLE BETONATE +PI REFACERE ACCESE IN GAVOJDIA

Hotarare atribuire lot Legea 15   Popeti Flavius Armando

HOTARARE MODIFICARE TAXE LOCALE   INCHIRIERE CAMINE CULTURALE

proces verbal

Sedinta extraordinara a consiliului local din 23.02.2017

proces verbal

HOTARARE ACCESARE FINANTARE PNDL   PENTRU OBIECTIVUL  MODERNIZARE DC SI STRAZI JENA, GAVOJDIA SI  LUGOJEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------

proces verbal

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI TVA 19%.doc

hotarare  reprezentant   APDTTimis

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.01.2017

proces verbal

hotarare reziliere contract inchiriere pasune Rosoca Roxana Adriana Iuliana

hotarare revocare drept folosinta teren legea 15 Cut Alexa

hotarare prelungire PUG

hotarare atribuire lot Legea 15 Chechedi Lavinia - Roxana

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2017 - 2018

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL  LOCALITATEA LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL1

hotarare predare sistem canalizare Lugojel

hotarare transmitere sistem canalizare Lugojel catre Aquatim

anexa hcl predare canalizare Lugojel catre Aquatim

 Sedinta publica extraordinara a Consiliului Local din data de 05.01.2017

Proces verbal

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR   DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI

Hotarari Consiliu Local 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 15.12.2014

Proces verbal

HOTARARE RECTIFCARE BUGET LOCAL 2014

Sedinta ordinara a consiliului local din 05.12.2014

Proces Verbal

Hotarare taxe impozite 2015

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proces verbal receptie modernizare DC 131 1 km

Hotarare pachete Craciun

Hotarare alte taxe locale 2015

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 17.11.2014

Proces Verbal

Hotarare rectificare buget local 2014

Hotarare proiect modernizare DC 131 si strazi

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.10.2014

Proces verbal

Stat de functii

ORGANIGRAMA

Hotarare aparat propriu

HCL mandat special ADI Apa Canal

HOTARARE DEVIZ RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

HOTARARE DEZLIPIRE P.U.Z. LUGOJEL

Hotarare aprobare raport procedura canalizare Lugojel

HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2014

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 06.10.2014

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala Gavojdia

Hotarare aprobare indicatori DC 131 si strazi Gavojdia

Proces verbal

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 26.09.2014

 Proces verbal

Hotarare regulament tractoare

Hotarare rectificare buget

Hotarare proces verbal receptie pasuni

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.08.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Anexa 1 Organigrama

Anexa 2 Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.07.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind validarea mandatului domnului PROCOP MIHAI , primul supleant din lista electorală a Partidului Poporului – Dan Diaconescu

Hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea unei taxe speciale la nivelul Comunei Găvojdia pentru întocmirea dosarelor de preempţiune pentru vânzarea terenurilor din extravilan 

Hotarare privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr.402785 Găvojdia nr.cadastral 402785

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Teren multisport în incinta Şcolii primare Jena”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 24.06.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinţe domnului Popu Vasile

Hotarare privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al comunei Gavojdia a unui imobil şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gavojdia

Anexa continand completari la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Gavojdia

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel – 1 km”

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Amenajare şi reparaţii interioare la sediul Primăriei Gavojdia”

 


 

Sedinta publica extraordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei  „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel”

Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Gavojdia la Grupul de Acţiune Locală „Caraş – Timiş”

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 20.05.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind transmiterea unor mijloace fixe si terenurile aferente catre SC Aquatim SA

Anexa HCL predare bunuri catre SC Aquatim SA

Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2015

 


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.04.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr.378/71.02.2014 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi COVACI SLAVIŢA – Intreprindere Individuală

Hotarare privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

Hotarare privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

ANEXA 1la HCL nr.17/2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CONSTANTIN CRISTIAN - LAURENŢIU

Hotarare privind acordarea unui mandat special împuternicitului ConsiliuluiLocal al comunei GAVOJDIA în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.03.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC CONSPAUTI SRL în baza contractului de concesiune nr. 648/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 – 31.12.2013 

Hotarare privind scutirea de la plata redevenţei, datorată de SC MECLAUD SRL în baza contractului de concesiune nr. 649/07.03.2013 pentru perioada 07.03.2013 - 31.12.2013

Hotarare privind Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" si aprobarea participării comunei GAVOJDIA in calitatea de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI" 

Hotarare privind predarea imobilului în care funcţionează Căminul Cultural din localitatea Gavojdia către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. SA pe perioada efectuării unor lucrări de reabilitare şi dotare

STATUTULAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

ACT CONSTITUTIV al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "LUNCA TIMIŞULUI"

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Lugojel sud-vest „Zonă rezidenţială, unităţi industriale şi depozitare; gospodărie comunală”

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor suprafeţe din păşunea comunală pe care urmează să se realizeze lucrări de ameliorare şi însuşirea Declaraţiei de eligibilitate pentru anul 2014

PLAN TEHNIC DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR  PENTRU ANUL 2014

ANEXA 1 la proiectul nr.1142/2014


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.02.2014

Proces verbal de sedinta

Raport privind gestionarea bunurilor Comunei Gavojdia in anul 2013

Raport privind starea economica si sociala a Comunei Gavojdia la 31.12.2013

Hotarare privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013


 

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 31.01.2014

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Bugetul pe anul 2014

Hotarare privind aprobarea participării Comunei Gavojdia prin Consiliul Local Gavojdia la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”

Hotarare privind aprobarea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Centru de Informare Turistică Comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Statul de functii

 


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.12.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea vânzării către SC GRACE COMPANY SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.482 Gavojdia nr.top 268/b/1 în suprafaţă de 3.524 mp din domeniul privat al comunei

Hotarare privind reţeaua şcolară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia pentru anul şcolar 2014-2015

Hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Gavojdia

Hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014

Hotarare privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2014 şi a tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul 2014

Hotarare privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Centru de informare turistică Găvojdia”

Hotarari Consiliu Local 2016

Sedinta Publica Extraordinara a Consiliului Local din data 22.12.2016

Proces verbal

Hotarire utilizare excedent

Hotarire rectificare

Hotarire Sucila

Hotarire Laichici

Sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 14.12.2016

Proces verbal

HCL Socaci

HCL Antohi

HCL Vrinceanu

HCL Gaman

HCL Damian

HCL Radu

HCL Cocota

HCL Balinga

HCL Ardelean

HCL Anderca

HCL Balintoni

HCL Rectificare

HCL Digital

HCL Pachete

HCL Receptie trotuar

Sedinta ordinara a consiliului local din 22.10.2016

Proces verbal

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII NR.542016 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNOR INDICATOARE RUTIERE

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 28.10.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LUGOJEL

HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU SCOPET ANA

Hotarare reziliere contract Albulescu Ionel

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.09.2016

Proces verbal

HOTARARE TEREN GOSPODARIE APA SALBAGEL

Hotarare reziliere contract Ursan Marius

Hotarare reziliere contract  Bratima Simona Claudia

Hotarare reprezentant consiliul de administratie scoala

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTAR DOMENIU PUBLIC

HOTARARE MODIFICARE COTA CARBURANT UTILAJE

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

Hotarare  reprezentant APDT Timis

Anexa HCL completare domeniu public

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.08.2016

Proces verbal

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 RUSALIM MIHAI FLORIN

Hotarare aprobare raport procedura achizitie Modernizare strazi Lugojel

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE ATRIBUIRE LOT LEGEA 15 GROZA CRISTIAN FLORIN

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Craciuneanu Ioan

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Derbac Ioan Emanuel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.07.2016

Proces Verbal

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Herci Alin Nicusor

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Vasiloni Lavinia Elena

Hotarare atribuire lot Legea 15 Vasiloni Alin Dacian

Hotarare atribuire lot Legea 15 Groza Iasmina Georgiana

Hotarare alocare sprijin financiar Biserica Penti costala Jena

hotarare reprezentant ADID

HOTARARE APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE 2017

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ciulei Vasile Alexandru

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 29.06.2016

Proces verbal

Hotarare comisii de specialitate

HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

Sedinta de constituire a consiliului local Gavojdia din data de 23.06.2016

Proces verbal sedinta constituire

Hotarare validare mandate consilieri locali

Hotarare constituire Consiliul Local

Hotarare aprobare Comisie de validare

HOTARARE ALEGERE VICE

Hotarare alegere presedinte de sedinta

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 20.05.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

HOTARARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZARE DC SI STRAZI GAVOJDIA JENA SI LUGOJEL

HOTARARE ATRIBUIRE TEREN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ABA BANAT

Hotarare atribuire lot Legea 15 Secosan Petru Angel

Hotarare atribuire lot Legea 15 Balint Gabriel Nicolae

hotarare atribuire lot Legea 15 Vanatu Ciprian Ioan

HOTARARE APROBARE PROCES  VERBAL RECEPTIE AMENAJARE TROTUAR IN LOCALITATEA GAVOJDIA

Hotarare aprobare procedura eliberare autorizatie desfasurare activitati alimentatie publica

Hotarare aprobare completari proiect Canalizare menajera si statie de epurare Lugojel

Hotarare aprobare conditii de functionare a unitatilor de comert si prestare servicii

Hotarare alocare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Salbagel

HCL operare alipire in CF terenuri gospodarie apa Salbagel

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.04.2016

Proces verbal

Hotarare unificare parcele gospodarie apa Salbagel

Hotarare reziliere contract inchiriere pasune Curac Nicoleta Loredana

Hotarare rectificare buget local 2016

Hotarare modificare HCL aprobare consum carburanti

HOTARARE MODIFICARE FURNIZOR ENERGIE ELECTRICA

Hotarare aprobare sume pentru pachete copii cu ocazia sarbatorii Pastelui

HOTARARE APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416

Hotarare aprobare parteneriar GAL Caras Timis pentru depunere SDL

Hotarare aprobare agenda culturala 2016

Hotarare acordare mandat special 2016 ADI Apa Canal Timis

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT REPARATII SI REABILITARE CAMIN CULTURAL LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TROTUARE IN COMUNA GAVOJDIA 2 KM

HOTARARE APROBARE PROIECT AMENAJARE TEREN MULTISPORT IN LOCALITATEA SALBAGEL

HOTARARE APROBARE PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUGOJEL 2 KM

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 10.03.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE  REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL GAVOJDIA

DALI Camin Cultural Gavojdia 2015

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU CONTRACT ASISTENTA JURIDICA IN PROCESE DE FOND FUNCIAR

Hotarare diminuare inventar terenuri disponibile conform legea 15

Sedinta ordinara a consiliului local din data de 29.02.2016

Raport activitate primar

Raport gestionare bunuri 1

Proces verbal

Hotarare revocare drept folosinta gratuita lot teren Bumbar Viorica

Hotarare implementare proiect tichete gradinita

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AL DOAMNEI PODARU MARIA

Hotarare revocare drept folosinta teren legea 15 Danciu Gheorghe Cosmin

Hotarare rectificare buget local 2016

HOTARARE PLAFON CHELTUIELI TELEFONIE 2016

HOTARARE APROBARE PROCES VERBAL RECEPTIE AMENAJARE ALEI PIETONALE SI PODET JENA

Hotarare aprobare documente si masuri gestionare serviciu salubritate prin intermediul ADIDI Timis

HOTARARE APROBARE SUME PENTRU EVENIMETELE CULTURALE DIN COMUNA

Hotarare atribuire lot Legea 15 Farcas Olga Daniela

Hotarare aprobare proces verbal receptie pietruire strazi PUZ Lugojel

HOTARARE ATRIBUIRE SPATIU SC ECOSAL GNSC SRL

Hotarare atribuire lot Legea 15 Ivasiuc Mihai

Hotarare aprobare consum carburanti

Sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 08.02.2016

Proces verbal

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE MODERNIZARE DC SI STRAZI IN GAVOJDIA JENA SI SALBAGEL

HOTARARE PNDL MODERNIZARE DC SI STRAZI JENA GAVOJDIA SI LUGOJEL

HOTARARE APROBARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE 2016

Program Achizitii publice 2016

Hotarare inscriere in CF a Caminului Cultural Salbagel

 

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.01.2016

Proces verbal

HOTARARE TRANSMITERE DREPT CONCESIUNE SI DREPT FOLOSINTA GRATUITA TEREN MEZEI CRISTIAN ALIN

Hotarare revocare drept folosinta lot teren Varga Andras Dezso

HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE AL DOMNULUI RUSU PETRU

Hotarare privind aprobarea bugetului local 2016

Hotarare prelungire contract inchiriere PFA Ernest Valocsik Ileana

HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2016 - 2017

HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII PENTRU ANUL 2016

Hotarare aprobare organigrama si stat de functii

ORGANIGRAMA

Stat de functii

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 18.01.2016

Proces verbal

HOTARARE APROBARE DEVIZ RECALCULAT MODERNIZARE DC 131 SI STRAZI

HOTARARE APROBARE DEVIZ GENERAL RECALCULAT CANALIZARE LUGOJEL

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 08.01.2016

Proces verbal

HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI

Hotarari Consiliu Local Gavojdia 2013

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 28.11.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic şi racord la SEN” – extravilan Comuna Gavojdia CF 402763 nr.cadastral 402763 (vechi A 755/1/38) şi CF 402770 nr.cadastral 402770 (vechi A 755/1/37) în suprafaă de 23.200 mp

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc fotovoltaic şi racord la SEN” – extravilan Comuna Gavojdia CF 402820 nr.cadastral 402820 (vechi A 755/1/16) şi CF 402821 nr.cadastral 402821 (vechi A 755/1/34) în suprafaţă de 20.300 mp

Hotarare privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiţii „Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel comuna Gavojdia jud.Timiş”

Hotarare privind radierea interdicţiei de închiriere, construire şi aport în natură la capitalul social înscrisă în CF nr.400443 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.279 nedef.) nr.cadastral 400443 (nr.cadastral vechi CC 563/1)

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă acordat Ministerului Învăţământului Public, înscris în CF nr.400405 (nr.CF vechi 408) nr.top 107/a/2 în suprafaţă de 9032 mp

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă acordat Societăţii Cooperativa Consumcoop Gavojdia, înscris în CF nr.400313 (nr.CF vechi 306) intravilan Jena nr.top 467/26/b/1 în suprafaţă de 2644 mp

Hotarare privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare străzi în localităţile Gavojdia şi Sălbăgel comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 24,55 mp 

 


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 03.11.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind Proiectul „Canalizare menajeră si statie de epurare in localitatea Lugojel comuna Gavojdia judetul Timis”


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 11.10.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea instrumentării Proiectului “Reabilitare şi dotare  Cămin Cultural Gavojdia” în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcție a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

Hotarare privind privind transmiterea dreptului de concesiune a terenului aferent casei de locuit, înscris în CF nr.400488 (nr.CF vechi 20079) Găvojdia nr. cadastral 400488 (nr.cadastral vechi 50076) în suprafaţă de 939 mp către familia Cozonac Ioan – Laurenţiu şi Cozonac Carmen - Georgiana


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 30.09.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunii comunale

Hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor biroului electoral al secţiei de votare la alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor în Camera Agricolă Judeţeană Timiş

Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gavojdia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 06.09.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 12.08.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Stat de functii

Hotarare privind radierea interdicţiei de înstrăinare şi grevare înscrisă în CF nr.400443 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.279 nedef.) nr.cadastral 400443 (nr.cadastral vechi CC 563/1)


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.07.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Gavojdia a terenului din CF nr.400313 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.306) nr.top.467/26/B/1

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1975/29.06.2011 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul TÂRZIU IOAN - COSMIN

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2922/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul ŞELARIU PUIU - EMIL

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1974/29.06.2011 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul POP ADRIAN - ROLAND

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2919/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul MARINESCU SEBASTIAN - IONEL

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1631/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi doamna COSTEA MARIANA - CORINA

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2920/07.10.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi doamna CHIFA MARIA

Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/18.02.2009 prin care s-a atribuit domnului Băbşan Denis - Petre un lot de teren în baza Legii nr.15/2003

Hotarare privind aprobarea cererii depuse de domnul CIABRUN MIRCEA - IOAN conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF 20108  nr.cadastral 50105 

Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea,evidenta si radierea  vehiculelor de  pe raza comunei Gavojdia,care nu se supun inmatricularii

Hotarare NR.5 DIN 29 IULIE  2013 privind aprobarea asocierii Comunei Gavojdia la Grupul de Acţiune Locală „Valea Timişului”

Hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014

Hotarare privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului „Centru de informare turistică Gavojdia”, în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică

Hotarare privind solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 12.06.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic „Amenajare trotuar în comuna Gavojdia”

Hotarare privind stabilirea unui taxe pentru închirierea bazei sportive din localitatea Găvojdia

Hotarare privind rezilierea contractului de închiriere nr.2082/25.06.2009 încheiat între Comuna Gavojdia şi S.C. CĂVĂRĂNŢANA COMPANY SA

 Hotarare privind modificarea contractului de închiriere încheiat cu SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.1624/11.05.2009 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi domnul STOICA IOAN


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 07.05.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 402786  Lugojel nr.cadastral 402786, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 400467 (CF vechi nr.213 nedef.)  Lugojel nr.cadastral CC 40/2, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotatare privind modificarea sursei de plată a facturilor de energie electrică

Hotarare privind stabilirea unor suprafeţe din păşunea comunală pe care urmează să se realizeze lucrări de ameliorare

Anexa 1 hotarare

Anexa 2 hotarare

Hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.29/18.04.2013 pasunat

Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic „Asfaltare străzi în localităţile Găvojdia şi Sălbăgel”

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE -DRUMURI-


 

Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.04.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind organizarea păşunatului în comuna Gavojdia în anul 2013

Anexa 1 pasunat

Anexa 3 pasunat

Hotarare privind atribuirea denumirii străzii ce asigură accesul la numerele de casă 310E şi 310F din localitatea Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 05.04.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

Bugetul pe anul 2013

Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri situate în comuna Gavojdia


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 29.03.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice navetiste din cadrul Şcolii Gimnaziale Gavojdia

Hotarare privind reţeaua şcolară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia pentru anul şcolar 2012-2013

Hotarare NR. 21/29.03.2013 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate

Hotararea NR. 20 / 29.03.2013 privind asocierea comunei Gavojdia , prin Consiliul Local Gavojdia, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv  şi a Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă–Canal Timiş

Hotararea   N R. 22/29.03.2013 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Comunei Gavojdia anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi publice

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.23/29.03.2013 REGULAMENT al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile membre ale ADI-TIMIŞ

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.20/29.03.2013 Act adiţional Nr 1/15.10.2009 la ACTUL CONSTITUTIV al „ASOCIAŢIEI  de  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ” actualizat la data de 15.10.2009 

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.21/29.03.2013 Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi concesionarea sistemelor publice de apă şi de canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.23/29.03.2013 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.21/29.03.2013 Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanţă ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru judeţul Timiş

Hotarare nr. 24 din 29.03.2013 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de de audit public intern 

Hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, care au obligaţia de a presta ore de muncă  

Hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în Găvojdia nr.300, evidenţiat în Cf nr.400040 nr.top.94/a/2/1 , în suprafaţă de 28,13 mp 


 

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 21.02.2013

Proces verbal de sedinta

Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 21.02.2013

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind redistribuirea produselor primite prin programul PEAD 2012 ramase in stoc

Hotarare privind scutirea de la plata taxelor de salubritate, apa şi canal a unor familii care reprezintă cazuri sociale 

Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pentru SC Aloe Farm SRL

Hotarare privind inscrierea în domeniul privat al comunei a terenului din CC 33 şi 34 Lugojel

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra imobilului teren şi construcţie din CF nr.400756 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.578) nr.top.3/a/1/1

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra imobilului teren şi construcţie din CF nr.400363 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.655) nr.top.1252/106

Hotarare privind trecerea imobilului teren intravilan evidenţiat în CF nr.400543 Gavojdia (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.832) nr.topografic1253/106/a/1 din domeniul privat al comunei Găvojdia în domeniul public al comunei Găvojdia

Hotarare privind privind înscrierea dreptului de proprietate privată al comunei Gavojdia asupra terenului din CF nr.402946 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1602) nr.top.94/a/1/1, 94/a/1/4/1, 94/a/1/4/2


Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 18.02.2013

Proces verbal de sedinta

Hotararea nr. 7 din 15.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 650.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative


Sedinta publica extraordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 04.02.2013

Proces verbal de sedinta

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de achiziţie publică EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CENTRU DE INFORMARE TURISTICA GAVOJDIA”

HOTARARE privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie: „Centru de Informare Turistică Gavojdia”


 Sedinta publica ordinara Consiliului Local al Comunei Gavojdia din data de 16.01.2013

Proces verbal de sedinta

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei la 31.12.2012

Raport privind gestionarea bunurilor comunei in anul 2012

Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.35/2012 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2013

Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la nivelul comunei Găvojdia

Organigrama

Model stat functii

Hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului la secţiunea de dezvoltare din bugetul local pe anul 2012

Hotarare privind prelungirea duratei contractului de vânzare – cumpărare incheiat cu SC Business Forest SRL şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Radu” Lugoj sub nr.1527/ 22.03.2011

Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinte domnului Popu Vasile

 

Contribute!
Books!
Shop!