^ Back to Top

Hotarari Consiliu Local 2012

Sedinta publica extraordinara a Consiliu Local al comunei Gavojdia din 19.12.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare privind stabilirea impozitelor pe anul 2013

Hotarare privind stabilirea taxelor pe anul 2013

Hotarare privind privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 3566/26.11.2003 încheiat cu PF ERNEST ILEANA pentru spaţiul în suprafaţă de 36 mp din Gavojdia CF 526 nr.top. 94/a/2/1

Sedinta publica ordinara a Consiliului Local al comunei Gavojdia din data de 11.12.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare privind aprobarea cererii depuse de domnului MEZEI EMILIAN - NELU conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Găvojdia , CF nr.402780 (Nr. CF vechi 20069) nr.cadastral 50066

Sedinta publica ordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 23.11.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2840/22.08.2003 încheiat între Consiliul Local Gavojdia şi domnul ZGRIBA NICOLAE

Hotarare privind actualizarea inventarului terenurilor care fac obiectul Legii nr.15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Hotarare privind aprobarea cererii depuse de domnului CUT ALEXA conform Legii 15/2003 şi atribuirea în folosinţă gratuită a lotului situat în Gavojdia , CF 20102 nr.cadastral 50099

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 402786 Lugojel nr.cadastral 402786, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind transformarea a două postului de muncitor necalificat în post de agent de turism şi ghid de turism în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia

Hotarare privind aprobarea unificării parcelelor înscrise în CF nr.402807 (Nr. CF vechi nr.20148) nr.cadastral 50145, CF nr.402808 (Nr. CF vechi nr.20149) nr.cadastral 50146, CF nr.402809 (Nr. CF vechi nr.20151) nr.cadastral 50148 şi CF nr.402810 (Nr. CF vechi nr.20150) nr.cadastral 50147

Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Gavojdia şi domnul Furgi Mihai

Sedinta publica ordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 26.10.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" domnului prof.univ.dr.ing.Emil Avram

Hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică a tractorului U 650 M cu număr de înmatriculare TM-06-SKA

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 402417 Lugojel nr.cadastral 402417, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 402413 Lugojel nr.cadastral 402413, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în comuna Gavojdia, localităţile Gavojdia şi Jena judeţul Timiş”

Hotarare privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ)

Sedinta publica extraordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 28.09.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare privind aprobarea planului de analiza si si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gavojdia

Sedinta publica ordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 10.09.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind prelungirea duratei coontractului de vanzare – cumparare incheiat cu SC Business Forest SRL si autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociati „Radu” Lugoj sub nr.1527/ 22.03.2011

Sedinta publica ordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 23.08.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale Proiectului „Centru de informare turistică Găvojdia”

Sedinta publica ordinara Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 05.07.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gavojdia

Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Gavojdia

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 400467 (CF vechi nr.213 nedef.) Lugojel nr.cadastral CC 40/2, din intravilanul localităţii Lugojel

Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.968/01.04.2011 încheiat între Consiliul Local Găvojdia şi S.C. INSTALAŢII PELICANUL S.R.L.

Hotarare privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF 401366 (CF vechi nr.194 nedef.) Găvojdia nr.cadastral PS 564, din intravilanul extins al comunei

Hotarare privind respingerea cererii SC BUSINESS FOREST SRL – prin care solicită scutirea de la plata penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante

Hotarare privind cererea SC Croswind SRL – prinn care solicită stabilirea unei rute pentru transportul cerealelor

Sedinta de constituire a Consiliului local al comunei Gavojdia din data de 29.06.2012

Proces verbal de sedinta

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Hotarare privind alegerea comisiei de validare

Hotarare privind declararea constituirii Consiliului Local Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Gavojdia

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 28.05.2012

Proces verbal de sedinta

Rectificarea bugetului local pe anul 2012

Hotarare regulament baze sportive

Hotarare privind acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Găvojdia” domnului Prof.dr. Corneliu Lazăr

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 24.04.2012

Proces verbal de sedinta

Rectificarea bugetului local pe anul 2012

Aprobare indicatori teren sport Lugojel

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 11.04.2012

Proces verbal de sedinta

Rectificarea bugetului local pe anul 2012

Aprobarea unor sume pentru acordarea cadourilor pentru copiii din comună, cu ocazia sărbătorilor de Paşte

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 23.03.2012

Proces verbal de sedinta

Rectificarea bugetului local pe anul 2012

Desemnarea reprezentantului comunei Găvojdia în Adunarea Generală a SC ECOSAL-GNSC SRL

Asocierea comunei Găvojdia cu Asociaţia de Proprietari Găvojdia-Ştiuca în vederea gestionării fondului cinegetic

Aprobarea Proiectului tehnic pentru investiţia „Amenajare incintă sală de sport în comuna Găvojdia”.

Colaborarea comunei Găvojdia cu comuna Deszk din Ungaria în cadrul Programului HURO 1101 2007-2013 – „Cultură şi turism pentru noi”.

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 22.02.2012

Proces verbal de sedinta

Aprobarea bugetului local pe anul 2012

Rezilierea contractului de concesiune al domnului Grega Vasile

Aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, care au obligaţia de a presta ore de muncă

Sedinta Consiliu Local Gavojdia din 30.01.2012

Proces verbal de sedinta

Prezentarea de către primar a raportului privind starea economică şi socială a comunei la 31.12.2011 şi a raportului privind gestionarea bunurilor comunei în anul 2011.

Aprobarea unor măsuri privind redistribuirea stocului de produse rămase din programul PEAD 2011

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul comunei pentru anul 2012

Aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei pentru anul şcolar 2012-2013

Aprobarea documentaţiei de dezlipire a parcelei din CF 400466 Găvojdia pentru punerea în aplicare a P.U.Z.-ului „Zonă industrială Lugojel nord-est”.

Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II 2011

Rezilierea contractului de concesiune al domnului Rosocha Dumitru Marius

Modificarea unor taxe şi impozite locale stabilite pentru anul 2012

Cerere SC Business Forest SRL privind rescadenţarea datoriei neachitate

 

Arhiva hotarari 2011 Arhiva hotarari 2010 Arhiva hotarari 2009 Arhiva hotarari 2008 Arhiva hotarari 2007

Contribute!
Books!
Shop!